"Jag tycker inte riktigt om den där pensionärsstämpeln", säger 69-årige trädgårdsarbetaren Håkan Nilsson.
"Jag tycker inte riktigt om den där pensionärsstämpeln", säger 69-årige trädgårdsarbetaren Håkan Nilsson.

Var fjärde 70-åring jobbar

Sysselsättningen bland seniorer har nästan fördubblats de senaste tio åren. Nu jobbar så många som var fjärde 70-åring i någon utsträckning, visar en ny studie.

ANNONS
|

Håkan Nilsson jobbade tidigare som servicechef på ett laboratorieföretag i Stockholm, men när han blev 65 år gav han upp yrket för att syssla med något helt annat.

Att gå helt i pension var det inte tal om, i stället ägnar han cirka fyra timmar om dagen åt trädgårdsarbete via bemanningsföretaget Veteranpoolen.

- Är man fullt frisk och inte har några krämpor så finns det ingenting som säger att man inte kan göra någonting, säger Nilsson.

ANNONS

- Så det var inte av ekonomiska skäl som jag började – utan för att jag alltid tyckt om att vara ute och röra på mig och tänkte att det här passade mig.

Utbildning och hälsa

Fram till mitten av 1990-talet minskade sysselsättningen bland äldre, men sedan dess har trenden gått i motsatt riktning.

Nu har Sverige den högsta andelen arbetande seniorer i hela EU, enligt statistik från Eurostat – och utvecklingen har gått särskilt fort bland de mellan 65 och 74 år.

En ny studie av deklarerade inkomster som gjorts av pensionsföretaget Alecta visar att hela 26 procent av 70-åringarna och 10 procent av 77-åringarna i dag jobbar i någon utsträckning.

- Sedan 1990-talet har man uppmuntrat den äldre arbetskraften genom olika typer av åtgärder, till exempel begränsat möjligheten till förtidspensionering och sänkt arbetsgivaravgifterna, säger Dominique Anxo, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet som forskat på området.

ANNONS

Han tillägger dock att det också finns andra förklaringar, såsom bättre arbetsvillkor och längre livslängd. Enligt Anxos forskning har god hälsa och hög utbildning till och med nu större betydelse än de ekonomiska incitamenten.

- Vad vi kan se är att de flesta är högutbildade med god hälsa som tycker att arbetet är spännande, säger professorn.

- Det innebär inte att det inte finns vissa som jobbar på grund av låg pension, men för en majoritet handlar det inte om det ekonomiska utan om att arbetet ger stimulans.

Inte som pensionärer

Alectas tillhörande enkätundersökning, genomförd av undersökningsföretaget Ipsos, bekräftar bilden.

Endast 20 procent av de arbetande seniorerna uppger att de arbetar för att klara av vardagsutgifterna. I stället meddelar 68 procent stimulerande arbetsuppgifter som den huvudsakliga orsaken, och 65 procent att de jobbar för att de helt enkelt inte känner sig som pensionärer.

ANNONS

- Jag tycker inte riktigt om den där pensionärsstämpeln, säger Håkan Nilsson som passar in i de senare kategorierna.

- Och jag kallar mig heller inte för pensionär bara för att jag inte längre har något riktigt jobb.

TT: Är det rätt att höja pensionsåldern?

- Det vet jag inte om jag tycker. Det finns säkert de som är otroligt slitna när de är 65 år, men jag har ju haft ett stillasittande jobb som inte varit särskilt fysiskt ansträngande.

TT

Fakta: Sysselsättningen bland äldre

Under 2018 var 193400 personer i åldrarna 65–74 sysselsatta, vilket innebär nästan en fördubbling jämfört med för tio år sedan, enligt siffror från SCB. Sysselsättningsgraden har gått 12,1 procent 2008 till 17,3 procent 2018 och majoriteten av dessa jobbar mindre än 35 timmar per vecka.

Enligt en studie som genomförts av försäkringsföretaget Alecta arbetade 26 procent av 70-åringarna och 10 procent av 77-åringarna i någon utsträckning 2016. Bland 70-åringarna kom var tionde inkomstkrona från arbete, och bland 77-åringarna mindre än vad fyrtionde inkomstkrona, exklusive kapitalinkomster.

Observera att SCB definierar en person som sysselsatt om den utfört minst en timmes arbete under en mätvecka, medan Alecta analyserat deklarerade inkomster, varför andelarna skiljer sig.

Källa: SCB, Alecta

ANNONS