Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Färre förstagångsväljare i 2018 års val. Arkivbild.

Var fjärde väljare är en pensionär

Det blir rejält färre förstagångsväljare i nästa års riksdagsval. Samtidigt blir de äldre väljargrupperna allt fler och därmed allt starkare. Lycka till, hälsar PRO i ett vykort som i dagarna dimper ner hos samtliga riksdagsledamöter.

De senaste preliminära siffrorna från Statistiska centralbyrån (SCB) över röstberättigade visar att trenderna fortsätter. De äldre väljarna blir allt fler, framförallt i ålderspannet 70–79 år. Mer än var fjärde, 27,5 procent, väljare kommer att vara 65 eller äldre vid nästa val.

Den gruppen har vuxit med 145 000, jämfört med 2014 års riksdagsval. Det beror på att den stora 40-talistgenerationen nu når de åldrarna.

Men 75-årige Rolf Månsson i Stockholm är osäker på om ett ökat antal äldre väljare får någon påverkan på partipolitiken.

- Men jag hoppas att det kan göra skillnad. Det finns många äldrefrågor där politikerna måste hitta bättre lösningar. Antalet platser på äldreboenden har exempelvis minskat under lång tid och det är inte bra.

Pensionärsorganisationen PRO passar på att i ett vykort påminna politikerna om pensionärernas vikt i valmanskåren. Ordförande Christina Tallberg lyfter fram de ojämnlika skatterna och de låga pensionerna, speciellt för ensamstående kvinnor, som viktiga frågor.

Hoppas avgör valet

Kristdemokraterna har profilerat sig på äldrefrågor och partisekreterare Acko Ankarberg både hoppas och tror att de äldre kan avgöra nästa val.

- Här finns en stor grupp väljare som under lång tid inte fått gehör för rimliga krav, säger hon.

Ankarberg pekar till exempel på att pensioner beskattas högre än lön och på brister i äldreomsorgen.

Socialdemokraternas partisekreterare Lena Baastad uppger att man "självklart kommer att jobba mot den äldre gruppen" men att partiets förvalsstrategi ligger fast.

- Det handlar om att möta utmaningar i hela samhället, säger hon.

Statsvetarprofessorn Henrik Oscarsson tonar ner betydelsen av hur åldrarna rör sig i valmanskåren, i alla fall på kortare sikt.

- Demografin är viktig, men avgör inte ett riksdagsval, säger han.

När det gäller de äldre är de oftast trogna väljare som sällan byter parti. Traditionellt är folkrörelseanknutna partier som Socialdemokraterna och Centerpartiet starka i den äldre gruppen, enligt Oscarsson.

Samtidigt som de äldre väljarna blir fler, blir förstagångsväljarna 62 000 färre jämfört med valet 2014 och uppgår totalt till 383 000.

Blåser mer

Det innebär att gruppen kommer att utgöra 5,3 procent av alla röstberättigade, jämfört med 6,2 procent 2014. Överhuvudtaget är de unga, 18–24 år, ovanligt få jämfört med 2014 års val, 122 000 färre.

Färre unga skulle kunna missgynna partierna på vänster- och högerkanten.

- De unga röstar ungefär som folk gör mest, men höger- eller vänstervindar tenderar blåsa lite kraftigare bland de unga, säger Henrik Oscarsson.

De unga väljer i större utsträckning utmanar- och nischpartier. På senare tid har polariseringen också blivit tydligare, vilket gjort att det blåst både höger- och vänstervindar samtidigt, enligt Oscarsson.

SCB:s siffror visar också att 123 000 fler utländska medborgare får rösta i kommunalvalen. Men valdeltagande bland utländska medborgare är lågt, omkring 34 procent 2014.