2017 tog nästan 1 200 personer sitt liv. Arkivbild.
2017 tog nästan 1 200 personer sitt liv. Arkivbild.

Uppmana till självmord ska bli förbjudet

Gör det kriminellt att uppmana till självmord, föreslår regeringens utredare. Tanken är att det ska verka avskräckande, men att leda brottet i bevis kan bli svårt.

ANNONS
|

Hösten 2010 startade en ung man en livesändning på nätforumet Flashback där han angav att han skulle ta sitt liv. Tråden fick flera hundra besökare och några av dem uppmuntrade eller hetsade mannen att genomföra självmordet.

Nu vill regeringen förbjuda uppmaningar till självmord. En utredning har lämnat ett lagförslag som säger att den som hetsar eller uppmanar någon att begå självmord kunna dömas till fängelse i högst två år.

- Det är ett otroligt hänsynslöst beteende, att uppmana någon att ta sitt liv. Den som befinner sig i ett sådant skede är ofta väldigt utsatt och skör och den psykiska förmågan att värja sig är nedsatt, säger utredaren Linn Pantzar.

ANNONS

Få avgöranden

Kriminaliseringen riktar sig mot personer, inte mot exempelvis självmordsmanualer.

2017 tog nästan 1200 personer sitt liv. Hur många av dem som eventuellt uppmanades eller hetsades till det är omöjligt att säga eftersom det till stora delar är ett dolt problem, enligt utredningen.

Tanken är att kriminaliseringen ska verka avskräckande. Men i länder som redan har förbud mot självmordshets tycks det vara ganska ovanligt att personer faktiskt döms. I exempelvis Norge, där en lag mot medverkan till självmord funnits sedan början av 1900-talet, finns endast fem avgöranden. I Frankrike har ungefär en person per år dömts sedan år 2000. I USA, där vissa delstater förbjudit uppmaning till självmord, finns spridda fall.

TT: Det tycks röra sig om enstaka fall. Kan det vara så att det blir svårt att leda det här brottet i bevis?

- Ja, så är det. Men det beror också på hur lagstiftningen är utformad, säger Linn Pantzar.

Ministern positiv

Utredningen föreslår också att införa ett särskilt barnfridsbrott. Den som begår ett brott mot en närstående person, exempelvis en pappa som misshandlar en mamma, ska dömas om gärningen bevittnas av ett barn.

ANNONS

- Enligt studier rör det sig om vart tionde barn som bevittnar brott mellan närstående. I faktiska tal är det cirka 210000 barn, säger Linn Pantzar.

Lagförslaget skulle innebära att även barn blir målsägande när de sett våld i hemmet. Det innebär att de får komma till tals i brottsutredningen och också har rätt till skadestånd från gärningspersonen.

Justitieminister Morgan Johansson (S) ser starka argument för båda lagförslagen.

- Att uppmana en väldigt psykiskt sjuk person att ta livet av sig är en utstuderat sadistisk handling och den kan inte gå utan straff, säger han.

- Vår ambition är att kunna gå vidare med detta till riksdagen nästa år.

ANNONS
TT

Fakta: Lagförslagen

Uppmaning till självmord

Enligt utredningens förslag ska den som hetsar, uppmanar eller på annat sätt utövar psykisk påverkan mot någon att begå självmord under vissa förutsättningar kunna dömas för uppmaning till självmord. Straffskalan föreslås vara fängelse i högst två år.

Ett nytt barnfridsbrott

Förslaget innebär att den som begår en brottslig gärning mot en närstående person ska dömas för barnfridsbrott, om gärningen bevittnas av ett barn och är ägnad att skada barnets trygghet eller tillit i förhållande till någon av dessa personer. Straffskalan föreslås vara fängelse i högst två år, och för grovt brott fyra år.

Källa: Regeringen

ANNONS