Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Blivande lärare ska få mer metodik och starkare koppling mellan teori och praktik. Arkivbild. Bild: Veronica Johansson

Uppdrag: Höj nivån på lärarutbildningarna

Efter ifrågasatt kvalitet och många avhopp ska lärarutbildningarna förbättras. Redan i mars ska förslag på hur studenterna kan få mer lärarledd undervisning och mer tid för metodik ligga på högskoleministerns bord.

Utöver mer lärarledd tid är ambitionen att lärarstudenterna ska få mer metodik och starkare koppling mellan teori och praktik.

– Studenterna ska känna att de är redo för läraryrket i praktisk form när de avslutar utbildningen, säger högskoleminister Matilda Ernkrans (S).

Två utredare får borra i hur detta ska ske: Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola och Anders Gustavsson, professor emeritus vid Stockholms universitet.

Januariavtalet

Översynen av lärarutbildningarna kommer inte som någon överraskning, tvärtom. Den utgör en av punkterna i januariavtalet mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centern och ska ses mot bakgrund av en historiskt stor lärarbrist. Det är väl känt att lärarutbildningarna inte lockar så många studenter som behövs. Ämneslärarutbildningarna har också problem med många avhopp.

Till saken hör också att kvaliteten på en stor andel av utbildningarna ifrågasatts. I Universitetskanslersämbetets utvärdering av utbildningar till förskollärare och grundlärare fick 32 av 67 granskade utbildningar omdömet ifrågasatt kvalitet, medan 35 fick omdömet hög kvalitet.

Högre tempo

Tanken är nu alltså att studenterna ska få mer tid tillsammans med sina lärare. Än så länge har en kvalitetsförstärkning i form av höjda ersättningar till lärosätena inte haft mätbar effekt på den lärarledda tiden.

– Hittills har det varit tidsbegränsade pengar. I den budget vi precis lagt fram permanentar vi insatserna för högre kvalitet, så lärosätena behöver inte längre känna osäkerhet, säger Matilda Ernkrans.

Mot bakgrund av den akuta lärarbristen ska regeringens utredarduo även lämna förslag på hur akademiker lättare ska kunna växla in på lärarbanan, samt hur den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för just akademiker ska kunna klaras av i högre tempo.

Kommer att kosta

Vad utredarnas förslag kommer att kosta återstår att se.

– Vill vi ha en bättre lärarutbildning så kommer det att kosta pengar. Utredarna har krav på sig att föreslå möjliga finansieringsförslag, säger Matilda Ernkrans.

Utredarna har relativt kort tid på sig – slutredovisningen ska vara färdig senast 31 mars nästa år.

– Det är en av anledningarna till att vi utsett två utredare. Vi vill hålla uppe tempot så att vi kan presentera förslag som förhoppningsvis kan träda i kraft redan 2021, säger Matilda Ernkrans.

I januariavtalet talas också om skärpta antagningskrav för blivande lärarstudenter. Men den frågan ska hanteras separat.

– Liberalerna hade gärna sett att vi fått fram förslag på skärpta krav på studenterna. Men det är angeläget att komma igång med de viktiga frågorna om bland annat fler lärarledda undervisningstimmar. Frågan om antagningskrav får vi ta i nästa steg, säger Roger Haddad, Liberalernas utbildningspolitiske talesperson och vice ordförande i utbildningsutskottet.

Anna Lena Wallström/TT

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

TT

Utredarna Anders J Persson och Anders Gustavsson ska senast 31 mars 2020 föreslå:

Hur kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas.

Hur fokus på metodiken kan öka.

Hur förutsättningarna för akademiker att välja läraryrket kan underlättas.

Hur längden för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan kortas ned och studietakten höjas.

Hur fler lärarledda timmar för studenterna kan införas.

Hur möjligheterna att jobba på en skola och studera till lärare parallellt kan förbättras.

Källa: Utbildningsdepartementet

TT

Antalet antagna till lärarutbildningarna har pendlat kring 14 000 de senaste höstarna.

De senaste åren (höst- och vårtermin tillsammans, minus tidiga avhopp) har tillskottet av nya lärarstudenter legat på cirka 15 000.

För att tillgodose behovet borde tillskottet borde vara så stort som 23 700 årligen, har Skolverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedömt.

Källa: UHR och UKÄ