Justitieminister Gunnar Strömmer (M). Arkivbild
Justitieminister Gunnar Strömmer (M). Arkivbild Bild: Jessica Gow/TT

"Unikt" att inte kunna dra in medborgarskap

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) vill att Sverige maximerar folkrättens utrymme att ompröva medborgarskap.
Det kan, enligt honom, i vissa fall göras, även om det leder till statslöshet.

ANNONS

Frågan om när det ska vara möjligt att dra in medborgarskap har fått ny fart efter ett utspel från Sverigedemokraterna.

Strömmer pekar på att många länder i dag har sådana möjligheter i vissa fall.

– Det är inte unikt att ha den typen av möjlighet, snarare är vi unika som inte har det, säger han.

Den så kallade grundlagsutredningen som tillsattes tidigare i år tittar på bland annat den frågan.

– Det är en rimlig ambition att maximera möjligheten inom de rättsstatliga normer vi måste agera inom, säger han.

Strömmer pekar på att folkrätten ger möjlighet att återkalla medborgarskap i två fall. Det ena handlar om när personer begår till exempel terrorbrott eller annan systemhotande brottslighet. Det andra handlar om att personer har mutat eller hotat sig till sitt medborgarskap eller lämnat oriktiga uppgifter.

ANNONS

I det första fall krävs dock att personen har dubbla medborgarskap. I det andra fallet tillåter folkrätten, enligt Strömmer, att medborgarskapet återkallas även om det leder till statslöshet.

– Jag ser själv inga hinder för det, men vi får se vad utredningen kommer fram till, säger Strömmer.

I utredningens direktiv är dock utgångspunkten att återkallelse av medborgarskap i Sverige bara ska kunna ske när en person har dubbla medborgarskap.

ANNONS