Tre svenska städer får vaccin mot apkoppor

Göteborg, Stockholm och Malmö blir de tre första svenska städer som får vaccindoser mot apkoppor.
– Det viktigaste för att skydda sig själv och andra är att undvika sexuella kontakter och andra nära kontakter om det finns symtom, säger Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

ANNONS

Vaccinet heter Jynneos och kommer att distribueras till de tre största svenska städerna, för att ges till personer som har exponerats för viruset.

Folkhälsomyndigheten uppger i ett pressmeddelande publicerat på tisdagen att det är i första hand Stockholm, Göteborg och Malmö som delar på ett begränsat antal doser som räcker till ungefär 1 500 personer.

Orsaken till det låga antalet är att det råder global brist på vaccinet. Fördelningen till europeiska länder har gjorts utifrån befolkningsmängd.

Vaccinet är dessutom inte klarlagt vad gäller effektivitet, då det inte använts brett mot just apkoppor. Syftet med vaccinationerna är att skydda personer med högst risk att utveckla sjukdom och att minska smittspridningen.

ANNONS

– Det allra viktigaste för att bromsa den ökande smittspridningen är tidig identifiering av fall, smittspårning och förhållningsregler för konstaterade fall så att smittan inte förs vidare. Vaccinet är en del i smittskyddsarbetet men kan inte ersätta andra smittskyddsåtgärder, säger Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressutskick.

Många svenska fall smittade i Sverige

I Sverige bedöms ungefär 40 procent av alla fall ha blivit smittade inom landet. Hittills i utbrottet har överföringen av viruset skett via nära hudkontakt vid sexuella kontakter mellan män som har sex med män.

– Det viktigaste för att skydda sig själv och andra är att undvika sexuella kontakter och andra nära kontakter om det finns symtom som kan vara apkoppor. Tror man att man kan ha blivit infekterad eller utsatt för risk ska man kontakta sjukvården för bedömning och eventuell smittspårning, fortsätter Sören Andersson.

Folkhälsomyndigheten skriver vidare att man följer utvecklingen och för en dialog med övriga nordiska länder samt den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC. Därför kan rekommendationerna i Sverige komma att uppdateras.

ANNONS