"Vi har kunnat visa att det är fettmassan i sig som är starkast kopplad till artärstelhet, men att en sämre metabol hälsa ger en pålagring av denna effekt", säger Frida Dangardt, docent i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
"Vi har kunnat visa att det är fettmassan i sig som är starkast kopplad till artärstelhet, men att en sämre metabol hälsa ger en pålagring av denna effekt", säger Frida Dangardt, docent i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Tidig fetma ger stela blodkärl hos tonåringar

Fetma hos barn och unga leder till stelhet i artärerna, ett tidigt tecken på åderförkalkning. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Resultaten manar till mer insatser för att tidigt hantera fetma hos tonåringar.

ANNONS
|

Forskare vid Sahlgrenska akademin kan se tecken på stelhet i artärerna, de blodkärl som leder syrerikt blod från hjärtat, redan hos tonåringar med ihållande fetma. Det är ett tidigt tecken på åderförkalkning. Hos vuxna medför åderförkalkning en ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.

Forskarna bygger sina slutsatser på en studie på drygt 3000 barn som de följt från 9 till 17 års ålder. Barnens kroppssammansättning mättes vid 9, 11, 13, 15 och 17 års ålder med hjälp av en helkroppsmätning med svag röntgen som ger tydliga värden på mängden fett, muskler och ben i kroppen.

ANNONS

Andra riskfaktorer

Studien visar att det även finns andra riskfaktorer som påverkar kärlen, så som högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker. Dessa faktorer hade en viss koppling till ökad stelhet i artärerna vid 17 års ålder, men främst hos dem med fetma.

"Vi har kunnat visa att det är fettmassan i sig som är starkast kopplad till artärstelhet, men att exempelvis högt blodtryck och blodsocker ger en pålagring av denna effekt", säger Frida Dangardt, docent i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska akademin i ett pressmeddelande.

Stelheten kan påverkas

Det som är hoppfullt i studien är att den visade att artärstelheten kan påverkas. De barn och unga som kunde få ner sin fettmassa till mer normala värden fick också tillbaka normal spänst i kärlen – ett viktigt resultat för framtida forskning om program för viktminskning.

"Tonårstiden är en viktig period för åtgärder som tacklar fetma eftersom det ger bättre hälsa på lång sikt", säger Frida Dangardt.

Studien är publicerad i The Lancet Child & Adolescent Health. Underlaget kommer från den brittiska långtidsstudien Children of the 90s, som är baserad i Bristol i England.

TT

ANNONS