Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) i samband med ett internationellt expertmöte i Stockholm om möjligheten att inrätta en tribunal för att beivra krigsbrott i Syrien och Irak.

Sverige vill ha en bred terrortribunal

Inte bara terrorister från Islamiska staten (IS) utan även andra misstänkta krigsbrottslingar ska kunna ställas inför den internationella tribunal som Sverige vill se.

Med honom som värd hölls under måndagen ett tjänstemannamöte i Stockholm med deltagare från elva länder samt FN-organet Unitad, som har till uppgift att stödja nationella försök att ställa IS-företrädare till svars.

Enligt Damberg har intresset växt det senaste året för att inrätta en särskild internationell domstol, eller "mekanism", som ska pröva brott begångna av terrorrörelsen IS i Syrien och Irak.

Processen är i en inledningsfas. Närmare vilka tribunalen ska rikta sig mot, hur den ska finansieras, var den ska placeras – allt detta är oklart i dag.

Kritik har redan hörts om att sådana här tribunaler är för långsamma och dyra.

Inga frizoner

Sverige förordar att tribunalen förläggs i regionen.

- Närheten till vittnen och bevis underlättas, säger Damberg i samband med en pressträff på måndagen.

- Och det tror vi leder till fler fällande domar.

Dödsstraff säger Sverige och övriga europeiska länder självklart nej till.

Den principiella svenska hållningen är också tribunalen ska gälla alla handlingar begångna av alla stridförande parter i Syrien och Irak – inte bara IS.

- Vi tycker att alla som har begått krigsbrott ska sona för dem. Det ska inte finnas någon frizon internationellt, och det gäller till exempel också Assadregimen, säger Damberg till TT.

Han medger samtidigt att det sannolikt skulle bli politiskt komplicerat att exempelvis försöka ställa den syriska regimen inför rätta, särskilt med tanke på att Ryssland stödjer president Bashar al-Assad.

- Sverige är berett att diskutera, inom ramen med andra länder, om vi i det här fallet måste kunna avgränsa frågan för att komma vidare, säger ministern i ett måhända mer realpolitiskt perspektiv.

Lång väg kvar

Vid måndagens träff deltog experter från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Frankrike och Storbritannien.

På fredag ska Damberg vid ett EU-möte i Luxemburg rapportera till sina till ministerkollegor om hur experterna ser på möjligheten att inrätta en tribunal.

I närtid väntar också konsultationer i den krigsplågade regionen. Det handlar om att söka svar på vad som krävs för att en tribunal skulle kunna vinna politiskt stöd och acceptans.

När FN:s generalförsamling samlas i september kommer Nederländerna att kalla till en ministerkonferens i New York där frågan om en tribunal ska drivas vidare.