Chanserna är goda att du har nära till ett utmärkt bad. Arkivbild.
Chanserna är goda att du har nära till ett utmärkt bad. Arkivbild.

Sverige har bara ett enda dåligt EU-bad

Goda nyheter till alla badsugna: drygt nio av tio av landets EU-bad är av god kvalitet. Bara en EU-badplats i hela Sverige klassas som dålig.

ANNONS
|

Sommaren står för dörren – och blir den lika varm som förra året lär det få konsekvenser för landets badare.

- Det kan ge fler algblomningar, vilket kan påverka badvattenkvaliteten. Men en torr sommar innebär också att vi har betydligt mindre avrinning från land, vilket kan påverka badvattnet positivt. Det beror på vad det är för badplats, säger Mats Svensson, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten (HAV).

ANNONS

Bra badläge

Just nu är badläget ljust. 94 procent av Sveriges 436 EU-bad har en utmärkt, bra eller tillfredsställande vattenkvalitet, enligt en ny rapport från HAV och Folkhälsomyndigheten. Antalet badplatser med utmärkt kvalitet ökar dessutom, från 353 i fjol till 375 i år.

- Man tar proverna kontinuerligt för att kunna få ha den här stämpeln, säger Mats Svensson om EU-badsetiketten.

I 24 fall har provtagningarna varit otillräckliga för att EU-baden ska få en klassificering. Endast en testad badplats klassas som dålig: Björkängs havsbad, som ligger mellan Varberg och Falkenberg.

Nytt med badtemperaturer

Kontrollerna ger dock inte en heltäckande kvalitetsbild. Det som testas är förekomsten av tarmbakterier (E. coli och intestinala enterokocker) i vattnet.

- Andra frågor som vi ofta får frågor om är miljögifter, och det ingår ju inte i badvattenkvalitetsbedömningen. Vi fångar inte allt i den här kvalitetsstämpeln, säger Mats Svensson.

ANNONS

Kommunerna ansvarar för skötsel och kontroll av EU-baden och lägger upp informationen på HAV:s undersajt "Badplatsen". Där finns även information om en del andra bad.

- Men det stora lyftet på "Badplatsen", tycker jag, är att vi serverar badtemperaturer. Nu gör vi till och med prognoser på badtemperaturer. Det har vi inte haft tidigare.

TT

Fakta: Sveriges EU-bad

I kommunernas badvattenregister finns cirka 2500 badplatser. 436 av dessa är så kallade EU-bad.

I EU ska större offentliga badplatser registreras som EU-bad och vattnet kontrolleras regelbundet enligt vissa regler. Kommunerna ansvarar för skötseln och lägger upp informationen på HAV:s sajt. Om badet klassas som dåligt ska kommunen avråda från bad hela säsongen.

Under 2018 års badsäsong togs i genomsnitt 5,2 prover per EU-badplats.

Inför badsäsongen 2019 är kvalitetsläget så här för de 436 EU-baden:

Utmärkt: 375 stycken.

Bra: 32.

Tillfredsställande: 3.

Dåligt. 1.

Otillräckligt provtaget: 24.

Nytillkommet: 1.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten (HAV)

ANNONS