På Scaniabadet i Malmö har skyltar satts upp som uppmanar människor att hålla avstånd.
På Scaniabadet i Malmö har skyltar satts upp som uppmanar människor att hålla avstånd. Bild: Johan Nilsson/TT

Svårt att minska trängseln på badplatser

Kommuner tar till olika åtgärder för att människor ska hålla avstånd på badstränder i värmen. Skyltar, strandvärdar och affischer är inte ovanligt. Men den nationella informationen beskrivs som för Stockholmsfixerad och nu hörs rop om att polisen borde få mandat att hålla isär människor.

ANNONS

– Vi ser mycket folk på stränderna och det är inte så konstigt med tanke på det fina vädret och att många är hemma i år och inte åker utomlands, säger Anders Åkesson, säkerhetschef i Lomma kommun.

Den skånska kommunen är van vid mycket folk på stränderna i vanliga fall. I coronatider uppmanas människor att hålla avstånd för att minska smittspridningen men i hettan samlas ändå en hel del folk på populära Lomma strands norra del, även kallad Lomma beach.

Kommunen har satt upp strandflaggor, affischer och skyltar för att informera besökare, och trygghetsvärdar kan påtala vikten av att hålla fysiskt avstånd.

ANNONS

"Öka polisens befogenheter"

Till viss del följer människor rekommendationerna, säger Anders Åkesson. Man håller sig i sitt sällskap med några meters avstånd till nästa. Men följsamheten hade absolut kunnat vara bättre, konstaterar han.

– Det är jättesvårt. Vi har inte några befogenheter att sära på folk, utan det är upp till var och en. Tycker man att det är för mycket folk så hoppas vi att man söker sig till den södra delen av stranden.

Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell är inne på samma spår och säger i en intervju med Aftonbladet att "ser man när man kommer till en badplats att det är väldigt trångt, då ska man nog åka vidare till någon annan i stället".

Trängsel i parker, på kajer och badplatser förekommer i hela landet och i Stockholm efterlyser hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) åtgärder från regeringen utöver uppmaningarna om att hålla avstånd.

– Det vore bra om polisen hade mandat att ingripa och skingra folk även av smittskyddsskäl, säger hon.

"Säg till om någon är för nära"

Polisen har inte befogenhet att se till att människor sitter mer än två meter ifrån varandra och Starbrink tycker att den tillfälliga lagstiftning som regeringen fått igenom under pandemin – om att exempelvis kunna stänga butiker – borde vidgas. Hon öppnar för att badplatser ska kunna stängas om det uppstår trängsel och vill dessutom se en nationell informationskampanj i sommar för att påminna om vikten av att hålla avstånd.

ANNONS

– Först och främst måste vi alla åtgärda vårt eget beteende och ta personligt ansvar men jag tror inte att det räcker.

TT har sökt socialminister Lena Hallengren (S) för en intervju. I en skriftlig kommentar säger hon att regeringen gett länsstyrelserna i uppdrag att se till att restriktionerna följs under sommaren.

"Vi måste fortsatt hålla avstånd och det gäller självklart också på badplatser. Det är nödvändigt att alla tar ansvar också på badplatsen och säger ifrån om någon lägger sig för nära", säger Hallengren.

Information Stockholmsrelaterad

Att spärra av den långgrunda stranden vid Lomma beach är ingenting som Åkesson ger mycket för. Han tror att det blir svårt för polisen att stoppa människor från att gå ned till vattnet när temperaturen kryper uppåt 30 grader.

– Det kan nog gå illa på ett annat sätt. Jag tror på den svenska modellen att var och en tar ett ansvar. Det finns nog inte en enda person i hela Sverige som inte vet att det finns restriktioner om att de ska hålla avstånd. Det är väl lite att folk struntar i det nu när det är sommar.

I nästa vecka faller temperaturen enligt prognosen till runt 20 grader och molnen breder ut sig i större utsträckning. Då minskar nog trängseln en del, tror Åkesson.

ANNONS

Men om värmen återvänder kommer folk att vilja bada igen. För att undvika klusterspridning tycker därför säkerhetschefen att informationen från nationellt håll måste bli bättre. I Lomma känner man sig inte särskilt träffad av kommunikationen från regerings- och myndighetshåll.

– Jag tycker att det har varit lite olyckligt eftersom ganska mycket är Stockholmsrelaterat och i Stockholm har det (smittan) gått nedåt men i Skåne har det inte gått nedåt. Det är viktigt att man även från nationellt håll påtalar att vi har regionala skillnader, säger han.

Niklas Svahn/TT

Linnéa Wannefors/TT

Hornsbergs strand i Stockholm är fylld av människor som solbadar.
Hornsbergs strand i Stockholm är fylld av människor som solbadar. Bild: Stina Stjernkvist/TT
ANNONS