För dem som haft tandköttsinflammation ökade cancerrisken i genomsnitt med 14 procent, enligt en ny amerikansk studie. Arkivbild.
För dem som haft tandköttsinflammation ökade cancerrisken i genomsnitt med 14 procent, enligt en ny amerikansk studie. Arkivbild.

Studie: Munhälsan påverkar cancerrisken

Inflammation i tandköttet kan öka risken för att senare drabbas av cancer. En amerikansk studie på äldre kvinnor visar på mer än tredubblad risk för matstrupscancer och risken är förhöjd även för andra cancersjukdomar.

ANNONS
|

För dem som haft tandköttsinflammation ökade cancerrisken i genomsnitt med 14 procent, enligt studien.

- Det är en låg riskökning, kommenterar professor Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Andra faktorer påverkar cancerrisken mycket mer, påpekar han, framför allt rökning, alkohol, kost- och motionsvanor.

Stärker sambandet

Det möjliga sambandet mellan munhälsa och olika cancerformer har kartlagts i ett 40-tal tidigare studier.

ANNONS

- Om man ska vara välvillig kan man säga att det här är en av flera studier som stärker ett samband mellan matstrupscancer och tandköttsinflammation, säger Klas Kärre.

I studien deltog 65800 amerikanska kvinnor i åldern 54–86, som följdes under åtta år i genomsnitt. De fick själva i ett frågeformulär svara på om de lidit av tandköttsinflammation, vilket Klas Kärre anser minskar värdet av studien. Att utgå från tandvårdsjournaler hade gett ett säkrare resultat.

Som alltid med statistiska samvariationer finns det också frågetecken kring om det verkligen handlar om ett orsakssamband, påpekar han.

Grogrund för cancerceller

Men det finns goda skäl att fortsätta utforska munhälsans betydelse, tycker han. En faktor som intresserar cancerforskare är om låggradig, kronisk inflammation ger en gynnsam grogrund för cancerceller och tandköttsinflammation är just en sådan.

- Via sådana här studier kan man därför kanske få inspel till rena orsakssamband och lära sig förstå hur man ska stävja sådana här inflammationer och blockera så att det inte blir cancerutveckling.

ANNONS

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, som ges ut av American Association for Cancer Research.

TT

Fakta: Cancer i Sverige

Cancer är något vanligare hos män än hos kvinnor. 2015 insjuknade 61100 personer. Av dem fick cirka 50000 ett cancerbesked för första gången, övriga hade eller hade haft en eller flera cancersjukdomar tidigare.

Hos män är prostatacancer vanligast, hos kvinnor bröstcancer.

Antalet cancerfall fortsätter att öka. Sedan 1970-talet har det fördubblats, vilket delvis beror på ökad folkmängd och högre genomsnittsålder. Andra förklaringar är förbättrad diagnostik, utökad screening och förändrade levnadsvanor när det gäller rökning, alkohol, kost, fysisk aktivitet och solvanor.

Källa: Cancerfondsrapporten 2017

ANNONS