Tolv myndigheter arbetar tillsammans mot organiserad brottslighet. Arkivbild.
Tolv myndigheter arbetar tillsammans mot organiserad brottslighet. Arkivbild.

Staten tar miljoner i brottsvinster

Över 300 års fängelse, 15 miljoner kronor i beslagtagna brottsvinster och stora besparingar i välfärdssystemen. Det är förra årets facit av myndigheternas gemensamma satsning mot den organiserade brottsligheten.

ANNONS
|

- När vi jämför med åren innan är det här ett riktigt starkt resultat, säger Mats Löfving, chef för Polisens nationella operativa avdelning (Noa), till TT.

När polisen redovisar resultaten för det myndighetsgemensamma arbetet mot den organiserade brottsligheten för 2018 anser man sig ha rätt att vara nöjd. Fler än tidigare har dömts till fängelse och beslagen av narkotika och vapen påstås vara omfattande.

ANNONS

Totalt utdömdes i fjol 304 fängelseår i tingsrätt kopplat till arbetet i satsningen, vilket är nästan dubbelt så mycket som året innan. Ett 50-tal vapen, inklusive handgranater, beslagtogs.

Delar underrättelser

Satsningen mot den organiserade brottsligheten pågår sedan 2009 och omfattar tolv myndigheter. Det riktar in sig mot personer som bedöms som samhällsfarliga och som bedriver organiserad brottslighet på olika fronter. Många av insatserna har tydliga kopplingar till kriminella nätverk i de utsatta områdena.

Ett fokus är att ta tillbaka de kriminellas brottsvinster och där uppgick beloppet förra året till 15 miljoner kronor.

Inom välfärdssystemen gjordes stora besparingar. Försäkringskassan beräknas genom återkrav och skadestånd ha gjort sparat in 100 miljoner kronor.

- Med ett gemensamt underrättelsearbete kan vi se till att pengar inte betalas ut på ett felaktigt sätt. Det bärgar otroligt mycket av medborgarnas skattepengar och är mycket mer effektivt än att jaga pengar som är felaktigt utbetalda, säger Mats Löfving.

Sedan 2014 har totalt över 1000 personer åtalats i tingsrätt, och 445 av dem har dömts till fängelse i sammanlagt över 1100 år, enligt rapporten.

ANNONS

Oroväckande tendenser

Dessutom har drygt 630 kilo cannabis, nästan 170 kilo amfetamin och drygt 100 kilo kokain tagits i beslag. Under samma period har 65 explosiva varor, 31 automatvapen, 20 gevär och 68 pistoler konfiskerats.

TT: Hade inte detta kunnat ske utan samarbetet?

- Jag tror att vi hade kommit en bit på väg men inte alls på samma sätt som vi kan göra tillsammans, säger Mats Löfving.

Trots resultaten finns oroväckande tendenser för den organiserade brottsligheten, med ett högt antal skjutningar exempelvis.

TT: Varför sker inte större framsteg?

- Konstaterar man de här hårda fakta, hur mycket narkotika vi tagit, hur mycket skjutvapen och hur många som faktiskt sitter i fängelse, då kan man åtminstone se att polisen och de här myndigheterna gör sitt allra bästa för att åstadkomma ett tryggt Sverige. Men verkligen inte så att vi är redo att säga att det är klart, säger Mats Löfving.

ANNONS
TT

Fakta: Arbetet mot grov organiserad brottslighet

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet pågår sedan 2009.

Den riktar in sig mot strategiska personer som bedöms vara samhällsfarliga och som bedriver organiserad brottslighet på olika fronter.

De samverkande myndigheterna är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Sedan 2015 samarbetar man även kring problematiken i utsatta områden.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter.

Källa: Polisen

ANNONS