Margareta Bergström har utrett hur skyddet för totalförsvarets verksamhet kan förbättras.
Margareta Bergström har utrett hur skyddet för totalförsvarets verksamhet kan förbättras.

Staten ska kunna stoppa utländska investerare

Staten ska kunna granska och ytterst förbjuda försäljning och uthyrning av strategiskt viktiga hamnar, flygplatser och fastigheter. Det föreslår nu en ny utredning, som vill ge fyra länsstyrelser ansvaret för det nya kontrollsystemet.

ANNONS
|

Frågan om uthyrning och försäljning till utländska aktörer kan hota den nationella säkerheten har aktualiserats i flera fall på senare år. Och efter diskussionen om att låta det ryska gasbolaget Gazprom få tillgång till Slite hamn på Gotland tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över regelverket.

Nu lämnas slutbetänkandet till regeringen och utredaren Margareta Bergström, före detta president i hovrätten för övre Norrland, konstaterar att lagstiftningen som skyddar totalförsvaret mot yttre hot är otillräcklig.

- Vi bedömer att det behöver vidtas åtgärder, och för det finns det på hela taget en mycket bred majoritet i kommittén, säger hon.

ANNONS

Nytt kontrollsystem

För att säkerställa totalförsvarets intressen föreslår kommittén ett nytt kontrollsystem där länsstyrelserna i Skåne, Stockholms, Västra Götalands och Norrbottens län får i uppdrag att granska försäljning och uthyrning av strategiskt viktiga hamnar, flygplatser och fastigheter.

- När det gäller kommuner och landsting som äger hamnar och flygplatser är förslaget att de ska samråda med länsstyrelserna. Men när det gäller fastighetsägare inom de här områdena att de ska göra en anmälan, förklarar Bergström.

- Tanken är sedan att länsstyrelserna ska kunna höra med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten om det anses riskfyllt ur en nationell säkerhetssynvinkel.

Tydligare ansvar

Förutom det statliga kontrollsystemet föreslår kommittén även en skarpare lagstiftning som förtydligar kommunernas och landstingens ansvar för totalförsvaret.

Kommittén konstaterar att kommuner och landsting i dag kan fatta beslut som kan få konsekvenser för totalförsvaret på nationell nivå – utan att några krav ställs på att de beaktar försvarets intressen.

ANNONS

- Kommuner och landsting har ett ansvar i totalförsvarsfrågan, det vet de. Men det finns inget lagstöd för det och det är dags att införa, säger utredaren.

Ett tredje förslag handlar om att ge länsstyrelserna större möjligheter att sätta stopp för eller ändra i översiktsplaner och detaljplaner utifrån säkerhetspolitiska hänsyn.

TT

Fakta: Totalförsvaret

Totalförsvaret består av både militär och civil verksamhet. Det militära försvaret har ett ansvar att hävda landets suveränitet, medan civilförsvarets uppdrag är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp.

I 2015 års försvarspolitiska inriktningsproposition konstateras att den säkerhetspolitiska situationen i Europa försämrats, och att detta innebär förändrade krav på den svenska försvarsförmågan.

Källa: Regeringen

ANNONS