Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gynekologen Helena Kopp Kallner är kritisk till att det inte går att göra kvalitetsuppföljningar för aborter i Sverige. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT
Gynekologen Helena Kopp Kallner är kritisk till att det inte går att göra kvalitetsuppföljningar för aborter i Sverige. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Socialstyrelsens abortstatistik kritiseras

Socialstyrelsens rapport över antalet aborter som görs i Sverige bygger på ett osäkert underlag, främst för att barnmorskors diagnoser inte registreras.
Det nuvarande systemet infördes efter krav från Datainspektionen. Det får hård kritik från både läkare och barnmorskor.

Enligt Socialstyrelsens senaste rapport i juni är 94 procent av alla aborter i Sverige medicinska aborter. Enbart läkardiagnoser registreras i Patientregistret, men majoriteten av aborterna utförs av barnmorskor.

Inrapporteringen av aborterna är frivilliga och anonyma för klinikerna. I systemet går det inte att korrigera felaktigheter eller se om några aborter dubbelrapporterats eftersom det är anonymt, rapporterar P3 Nyheter.

– Utifrån den här insamlingen kan vi inte veta säkert det exakta antalet och vi kan inte heller säga hur mycket vi missar, säger Henrik Lysell, enhetschef vid Socialstyrelsens statistikenhet, till radion.

Omgjort system

2014 införde Socialstyrelsen ett nytt datasystem eftersom det fanns risk för att kvinnornas identitet röjdes. Datainspektionen ansåg att datainsamlingen bröt mot personuppgiftslagen. I det nya systemet anonymiserades i stället kvinnorna, något som kritiserats flera gånger, bland annat för att det försvårar uppföljningen av fosterskador. Socialstyrelsen har i sina rapporter också påpekat att statistiken är osäker.

Helena Kopp Kallner, gynekolog och styrelseledamot av Svensk förening för obstetrik och gynekologi, säger att man på grund av hur det ser ut nu inte kan göra viktiga uppföljningar inom abortvården. Hon vill se en lagändring så att även barnmorskors diagnoser registreras i Patientregistret.

– Det är en förlegad lagstiftning som bygger på att läkaren gör allting, så ser det inte ut längre. Barnmorskor är självständiga i väldigt hög grad och vi strävar mot ett skifte där andra yrkesgruppers kompetens uppvärderas, säger Helena Kopp Kallner till TT.

"Stigmatiserande"

Att barnmorskors diagnoser inte ingår i patientregistret ställer även till det vid behandling av till exempel förlossningsrädsla och andra områden där barnmorskor utför vården.

Eva Nordlund, ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet, menar att det blir fel när man av integritetsskäl anonymiserar uppgifter i abortvården.

– Det blir ett omvänt stigma, aborter är en del av kvinnolivet precis som all annan vård och det behöver synas. Det här är att undandra det professionella åtagande vi har. Barnmorskor måste komma in i diagnossättningen, säger Nordlund till TT.

Socialminister Lena Hallengren (S) säger till TT att hon inte utesluter att lagstiftningen behöver förändras men det pågår inget arbete inom regeringen just nu i den frågan.

Josefin Silverberg/TT

Uppgifterna om aborter som rapporteras in till Socialstyrelsen rör enskilda aborter men är sedan 2014 anonymiserade för att inte bryta mot personuppgiftslagen

Datainsamlingen är frivillig för abortklinikerna.

I statistiken finns uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare antalet aborter och kvinnans ålder.

Innan ändringen av datainsamlingen gjordes samlade man också in uppgifter om vilken region och vilken kommun kvinnan bodde i, vilket möjliggjorde jämförelser mellan regionerna.

Till och med 2011 fanns även uppgifter om antal tidigare förlossningar för de kvinnor som gjorde abort.

Ändringen av datainsamlingen gör att det är svårt att uppskatta hur stort bortfallet är och medför en osäkerhet i statistiken, enligt Socialstyrelsen.

Källa: Socialstyrelsen