Från årsskiftet skärps straffet för mord och fler gärningsmän kommer att dömas till livstids fängelse. Arkivbild.
Från årsskiftet skärps straffet för mord och fler gärningsmän kommer att dömas till livstids fängelse. Arkivbild.

Skärpt straff för mord – fler ska få livstid

Från årsskiftet skärps straffet för mord och fler gärningsmän kommer att dömas till livstids fängelse.

ANNONS
|

I dag fattar regeringen beslut om den proposition som kommer att läggas fram för riksdagen. Lagrådet har fått möjlighet att yttra sig men lämnade lagförslaget utan anmärkning.

Enligt förslaget ska livstids fängelse vara normalstraffet för mord, mot 14 år som är det vanliga straffet nu. I dag döms livstids fängelse bara ut i undantagsfall, till exempel om gärningsmannen har mördat mer än en person eller om omständigheterna är synnerligen försvårande.

Nu ändrar regeringen lagen så att fler omständigheter ska kunna vägas in som skäl för att döma till livstid.

ANNONS

Svårt lidande

Bland annat ska domstolarna ta hänsyn till om gärningen planerats noga, "präglats av särskild förslagenhet", syftat till att dölja annan brottslighet eller inneburit svårt lidande för offret.

- Vi skriver in i lagtexten klara och tydliga försvårande omständigheter. Det kan vara att gärningsmannen åsamkat offret ett svårt lidande, att tillvägagångssättet varit särskilt hänsynslöst, att brottet riktats mot närstående, skett i offrets hem eller inför andra närstående, till exempel barn, säger Morgan Johansson.

Han framhåller att i två tredjedelar av de fall där kvinnor dödats är gärningsmannen en närstående.

- Här lägger vi in en tydlig markering att det är en försvårande omständighet som i ökad utsträckning kommer att leda till livstids fängelse.

Med den nya lagen kommer en majoritet av morden att ge livstids fängelse. Andelen livstidsdomar för mord kommer enligt justitieministern att öka från dagens cirka 30 procent till över 50 procent.

ANNONS

- Mord som tidigare har lett till 15 till 18 års fängelse kommer i framtiden att ge livstids fängelse i stället, säger justitieministern.

Bättre kontroll

Kritiker har invänt att strängare straff inte nödvändigtvis leder till minskad brottslighet. Men Morgan Johansson lyfter själva inlåsningen som en viktig faktor.

- Döms man till livstids fängelse, då sitter man ju tills man inte längre bedöms som farlig, det är först då man släpps ut. Det talar för en bättre kontroll över de här individerna och också en minskad risk för återfall.

Politikerna har försökt se till att fler mördare döms till livstids fängelse tidigare. Men den lagändring som drevs igenom 2014 fick i praktiken noll effekt, vilket Lagrådet hade varnat för.

Den nya lagen kommer av allt att döma att börja gälla den 1 januari 2020. Att fler mördare ska dömas till lagens strängaste straff stöds av en bred majoritet i riksdagen.

ANNONS
TT

Fakta: Straffet för mord

Straffet för mord är i dag fängelse i kortast 10 år, längst 18 år, eller om omständigheterna är försvårande – på livstid.

Livstids fängelse innebär att straffet inte är tidsbestämt. Först efter 10 år kan den dömde ansöka om att få det omvandlat till ett tidsbestämt straff.

Ett livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff får aldrig understiga 18 år.

Personer under 21 år kan inte dömas till livstids fängelse.

Sedan mitten av 1990-talet har det blivit vanligare att domstolarna väljer livstid framför ett tidsbestämt straff.

Källa: Åklagarmyndigheten, domarbloggen

Fakta: Så ändras lagen

I dag gäller att "Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid."

Den nya lagtexten lyder: "Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livstids fängelse ska det särskilt beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös."

Lagändringen bedöms leda till att mord som tidigare lett till fängelse i 15–18 år i stället kommer att bestraffas med fängelse på livstid.

Källa: Regeringen

ANNONS