Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Finansminister Magdalena Andersson (S) vill se skärpta tag kring välfärdsbrott. Arkivbild.

Skärpta straff föreslås vid välfärdsbrott

Grova bidragsbrott ska i framtiden kunna ge upp till sex års fängelse. Det är ett av förslagen från regeringen kring skärpt lagstiftning kring välfärdsbrott.

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar förslagen i samband med att en remiss överlämnas till lagrådet.

- Både skattefusk och välfärdsbrott skadar samhället på flera sätt, bland annat skadar det den fria konkurrensen. Skattefusk och välfärdsbrott skadar tilltron mellan människor. "Varför ska jag göra rätt för mig när andra inte gör det", säger finansministern vid en pressträff.

Urholkar offentliga finanser

Hon poängterar också att fusket, både med skatter och bidrag, urholkar de offentliga finanserna vilket slår mot satsningar på rättsväsende, utbildning, vård och infrastruktur.

I lagrådsremissen föreslås att bidragsbrottslagen och lagen om underrättelseskyldighet vid felak­tiga utbetalningar från välfärdssystemen ska omfatta fler välfärdsför­måner. Bland dessa nämns bland annat tandvårdsstöd.

Maxstraffet för grovt bidragsbrott förelås också skärpas från fyra till sex år. Preskriptionstiden för ringa och vårdslösa bidragsbrott ska samtidigt förlängas från två till fem år.

Fler ska straffas

- Syftet är att det ska leda till att fler straffas och att straffen blir längre, säger finansministern.

Förslaget som nu går ut på remiss ligger i linje med utredningar på området. Siktet är inställt på att reglerna träder i kraft den 1 januari 2020.

Enligt finansministern är de skärpta regler som nu läggs fram bara ett steg på vägen för att motverka bidragsfusk.

- Det kommer att komma fler förslag, säger hon.