Charlie Weimers är SD:s toppkandidat till EU-valet.
Charlie Weimers är SD:s toppkandidat till EU-valet. Bild: Claudio Bresciani/TT

SD redo förhandla med Le Pens parti

Sverigedemokraterna har gjort migrationen till sin stora valfråga och vill stoppa asylsökande med nya murar.
Partiet är redo att förhandla med den yttersta högern i EU.
– Det ligger i våra väljares intresse att vi är konstruktiva, säger SD:s toppkandidat Charlie Weimers.

ANNONS

SD går till val under parollen "Mitt Europa bygger murar", och med det menar man riktiga murar.

– Det handlar om gränsbarriärer rent fysiskt vid EU:s yttre gräns, säger Charlie Weimers.

Han pekar på behov längs gränsen mot Turkiet, Marocko, Ryssland samt Belarus.

I dag finns ett förbud mot att EU-finansiera fysiska gränsbarriärer. Det vill SD riva upp, men frågan kan inte initieras eller avgöras enbart av Europaparlamentet.

Weimers vill istället sätta press på kommissionen, och är beredd att fälla nästa migrationskommissionär över frågan.

– Det här är en absolut röd linje, ett absolut krav, från vår sida.

Hoppas på nytt Tidö

SD vill också skriva fler avtal med länder i Afrika för att de ska ta tillbaka egna medborgare. Det är dock få afrikanska länder som vill ta emot de som inte återvänder frivilligt, eftersom många familjer lever på pengar som migranter skickar tillbaka.

ANNONS

Därtill är partiet för att flytta hela asylprocessen utanför EU, som i Storbritanniens Rwanda-modell. Till vilka länder är oklart, men Weimers nämner Ghana som ett exempel.

För att något av detta ska kunna bli verklighet krävs ett mer högerlutande parlament. SD hoppas på ett nytt Tidöavtal på EU-nivå, mellan deras egen partigrupp ECR och den traditionella högern EPP, där bland andra M och KD sitter.

M:s Tomas Tobé har dock sagt att han tycker att EPP ska fortsätta att arbeta med socialdemokrater och liberaler.

Förhandla med ID

ECR och EPP skulle oavsett inte få någon egen majoritet. Weimers öppnar för att förhandla med såväl den liberala gruppen Renew som med ytterhögern i ID-gruppen, där bland andra italienska Lega och franska Marine Le Pens Nationell samling ingår.

– Då är det helt enkelt ECR och Sverigedemokraterna som får genomföra samtal gentemot ID-gruppen om EPP inte själva vill göra det. Den rollen är vi beredda att spela, för det viktiga är det politiska innehållet för oss.

Han säger att en röst på SD är "en röst för förändring i konkreta sakfrågor".

– Om det sen innebär att vi sätter oss ned och förhandlar och diskuterar med partier som vi inte är överens med i andra viktiga frågor – ja det ligger i våra väljarnas intresse att vi är konstruktiva.

ANNONS

Han utesluter däremot att samarbeta med ID i frågor som rör Ukrainastödet, eftersom han anser att de har en för mjuk linje mot Ryssland.

Sverigedemokraterna har ökat i varje EU-val och landade senast på 15,3 procent. Med det fick man tre av Sveriges 21 mandat, men efter att Peter Lundgren blivit vilde och Johan Nissinen bytt till Folklistan är Weimers ensam kvar.

Det franska ytterhögerpartiet Nationell samling kan bli ett av de största partierna i EU-parlamentet efter valet i juni.
Det franska ytterhögerpartiet Nationell samling kan bli ett av de största partierna i EU-parlamentet efter valet i juni. Bild: Lewis Joly/AP

Fakta: 5 snabba frågor med Charlie Weimers

1. Ja eller nej till EU-kommissionens nya förslag till klimatmål – 90 procents utsläppsminskning till 2040?

Nej. Ser en risk för "drakoniska" åtgärder som avindustrialiserar Europa.

2. Ska EU sträva efter att upprätta asylmottagningsläger utanför EU?

Ja.

3. Ska EU-budgeten tillåtas växa?

Nej.

4. Ska EU bygga upp en egen militär förmåga?

Nej.

5. Bör Tiktok förbjudas i EU?

Kanske. Ser den amerikanska modellen som intressant, att inhemska ägare kan ersätta Kina regionalt. Om det inte är möjligt är han öppen för att förbjuda.

Fakta: Charlie Weimers

Sverigedemokraternas toppkandidat inför EU-valet i juni.

Född 1982 och bor i Bryssel.

Värvades till SD 2018 och valdes in i EU-parlamentet 2019.

Ledamot i utskottet för utrikesfrågor.

Vice ordförande i partigruppen ECR, dit SD hör.

I ECR gruppen ingår konservativa och euroskeptiska partier, bland andra polska Lag och rättvisa, Italiens bröder, spanska Vox och Sannfinländarna.

Är statsvetare som tidigare bland annat jobbat som politiskt sakkunnig i socialdepartementet, varit kommunalråd i Hammarö, ordförande i KDU och stabschef för tidigare EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD).

Källa: TT, Europaportalen

Fakta: 10 förslag i SD:s valmanifest

Återför makt från EU till nationalstaten.

Ta bort EU-medlemskapet ur grundlagen (ingen fråga för EU-parlamentet).

Gör om EU:s klimatpakt.

Inrätta asylcenter utanför EU:s gränser.

Begränsa den fria rörligheten för den som "missköter sig".

Motverka EU:s möjlighet att tvinga enskilda medlemsstater att ta emot migranter.

En europeisk strategi för mer kärnkraft.

Stärk svenska bönders konkurrenskraft på den inre marknaden.

Verka för att skogen åter blir en nationell angelägenhet.

Undantag från förbudet om blyammunition vid jakt.

Källa: SD

ANNONS