Säkerhetspolischef Klas Friberg.
Säkerhetspolischef Klas Friberg.

Säpo: Rysk-kinesiskt spioneri genom uppköp

Genom att lagligt köpa in sig i svensk kritisk infrastruktur försöker Ryssland och Kina komma åt känsliga uppgifter för spioneri mot Sverige, enligt Säpo. Ryssland investerar även nära militära anläggningar, enligt Säpo.

ANNONS
|

Säkerhetspolisen lyfter i sin årsrapport för 2018 upp säkerhetshotet från ett 15-tal länder som bedriver spioneri mot Sverige, och det är särskilt Ryssland och Kina som pekas ut.

Säpo konstaterar att hotet mot Sverige har breddats – det består alltmer av en rad olika metoder och intresseområden, allt från klassiskt flyktingspionage på oppositionella i exil och industrispionage till olovlig underrättelseverksamhet riktad mot svensk politik, ekonomi, forskning med mera. Och det sker med en stor verktygslåda, från hackerattacker hemifrån till lokala, strategiska investeringar i Sverige som är fullt lagliga. En bred arsenal som är komplex och svår att bemöta.

ANNONS

Hotet från Ryssland beskrivs som störst, och Säpo nämner att landet gjort investeringar "nära militära anläggningar".

- Vi känner till att det finns sådana ärenden men hur stort och hur omfattande det är, det vill jag inte gå in på, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

TT: Men har det skett under 2018?

- Det är sådant som skett tidigare men vi ser det också bekräftat under 2018, säger Friberg.

Strategiska inköp

Säpo beskriver Kina som en framväxande supermakt med ambitioner att spionera och påverka långt bortom sina gränser. Sverige "befinner sig tydligt i den kinesiska intressesfären när det gäller strategiska investeringar och uppköp".

Inköp från såväl Kina som Ryssland i svensk kritisk infrastruktur, som är viktig för samhällets funktionalitet, kan vara allvarliga.

- Om man kan investera sig in i stället för att bedriva spioneri, så gör man ju det. Det är lättare att komma över information eller komma åt ett system genom att bara legitimt köpa sig in, säger Daniel Stenling, kontraspionagechef, till TT.

ANNONS

- Det svåra är att se om det är normalt eller har ett skadligt syfte, för vi har ju handel med alla länder som också är viktigt att vi bedriver.

Sårbarheter med 5G

Vad gäller de utländska investeringarna måste man också se till tidsperspektivet, påpekar Stenling.

- Har du väl fått ett grepp om någonting som är viktigt för Sverige, i ett legitimt syfte, så kan det i framtiden användas för något som är dåligt för Sverige.

Säpo har inget lagförslag mot inköpen men uppmanar hela samhället, alltifrån regeringsdepartement via myndigheter till privata företag att ha hotet i åtanke.

Den infekterade frågan om huruvida Sverige bör köpa utrustning till det kommande 5G-nätet från den kinesiska tillverkaren Huawei vill Säpo inte säga öppet, även om man "har en uppfattning" om inköp från Kina, enligt Klas Friberg. Han konstaterar i årsrapportens förord att bland annat 5G medför att "sårbarheter i skyddsvärda verksamheter kommer att vara fortsatt stora".

ANNONS

Kraven ökar på att skydda "de mest skyddsvärda" verksamheterna i samhället, enligt Säpo. Men arbetet brister, enligt en uppföljning myndigheten gjort hos cirka 100 myndigheter.

TT

ANNONS