Martin Ådahl, riksdagsledamot och chefekonom för Centerpartiet.
Martin Ådahl, riksdagsledamot och chefekonom för Centerpartiet.

Så ska Centern förnya sin politik

Centerpartiet ska ta fram nya politikprogram för att markera självständighet inom och bortom januariavtalet med regeringen.

ANNONS
|

Ådahl ska ansvara för det förslag till program för arbetsmarknad, ekonomi och integration som ska upp på Centerstämman i september.

Martin Ådahl säger att arbetet är viktigt för att C ska vara en offensiv kraft i en tid då partiet kompromissar med regeringen och Liberalerna. Han var en av partiets förhandlare i januariuppgörelsen.

- Januariavtalet är avstampet för våra reformer men nu ska vi ta ut de fortsatta stegen. Avtalet har också en del utvecklingsmån och det gäller att vi inom ramen för det markerar våra egna idéer, säger Ådahl.

ANNONS

Program för landsbygd, vård och omsorg, utbildning och miljö/klimat ska mejslas ut av riksdagsledamöterna Peter Helander, Sofia Nilsson, Fredrik Christensson och Rickard Nordin.

Jämställdhet, avbyråkratisering och digitalisering ska vägas in på alla områden. Ett grundtema ska vara att ge folk i utanförskapsområden, på landsbygd och i bruksorter på tillbakagång, möjligheter och likvärdiga villkor med alla i landet, oavsett bostadsort.

Ges verktyg

- Man ska kunna få verktygen att göra en resa i livet och lyfta sig själv, det ska inte vara staten som ska lösa alla problem, säger Ådahl.

Sofia Nilsson, ny i riksdagen från Skåne, ska höja Centern inom vård och omsorg. Digitalisering måste till för att klara vårdbehoven, tror hon, och en väg att utveckla primärvården vore att underlätta för fler privata vårdcentraler, att en läkare och en sjuksköterska får öppna eget.

- Då tror jag att vi får fler som är intresserade av att arbeta i primärvården och vi får fler enheter längre ut i hela landet och på landsbygden, säger Nilsson.

ANNONS

Hon tycker att det är bra att frågan om vinster i välfärden är nedlagd.

Förra året lanserade partiet idén om ett landsbygdsavdrag, folk skulle få dra av för medlemsavgift i samfällighetsföreningar. I januariavtalet står det att reseavdraget ska göras om så att det räknas på avstånd och inte körtid. Det bedöms gynna glesbygdsbor med lång resväg framför storstadsbor som bilköar till jobbet.

Bygga vidare

- Det kommer att krävas mycket mer, jag skulle vilja bygga vidare landsbygdsavdraget, man kan baka in mer i det, säger Peter Helander som ansvarar för landsbygdsprogrammet.

Han vill att mer av skatt som tas ut på energi, som vattenkraft, stannar där den produceras, och efterlyser smidigare myndigheter och förenklade regelverk.

- Vi måste vända oron ute i landet, säger Helander som trycker hårt på "likvärdiga och rättvisa" villkor.

Rickard Nordin ansvarar för klimat och miljö och pratar som de andra om att det behövs ett nytt "mind set" (inställning, förhållningssätt) i samhället. Inte minst när bensin och diesel ska fasas ut i den gröna omställningen och skatteväxlingen. Alternativen ter sig avlägsna och kostsamma för många.

ANNONS

- Berättelsen om klimatomställningen kanske är den allra viktigaste, det handlar inte om att göra stora uppoffringar utan stora möjligheter. Går vi över till ett biobaserat samhälle innebär det jobb och möjligheter på landsbygden, säger Nordin.

TT

ANNONS