Rotavirusvaccinet ges som lösning i munnen. En studie i Region Jönköping visar att antalet barn inlagda på sjukhus på grund av magsjuka orsakat av rotavirus halverats sedan de började erbjuda vaccinet 2014. Arkivbild.
Rotavirusvaccinet ges som lösning i munnen. En studie i Region Jönköping visar att antalet barn inlagda på sjukhus på grund av magsjuka orsakat av rotavirus halverats sedan de började erbjuda vaccinet 2014. Arkivbild.

Rotavirusvaccin kan erbjudas nationellt i år

Drygt hälften av Sveriges landsting erbjuder vaccin mot rotavirus till spädbarn. Något som har visat sig ha god effekt enligt en ny studie. Snart kan det införas i det nationella vaccinationsprogrammet.

ANNONS
|

Rotaviruset är den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan sex månader och två år. De flesta barn får viruset någon gång, med feber, kräkningar och diarré som följd. Oftast räcker det att vårdas hemma, men det händer att barnet blir svårt sjukt.

- Det är framför allt små barn som kan drabbas av uttorkning och behöva vårdas på sjukhus. Ofta hinner man som förälder inte med att ge tillräckligt med vätska, säger Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare i Region Jönköpings län.

ANNONS

Hon har lett en uppföljningsstudie sedan Region Jönköping 2014 började erbjuda vaccin mot rotaviruset. Den visar att vaccinet har haft god effekt. Allt fler väljer att ge sitt barn vaccinet och att antalet barn inlagda på sjukhus på grund av magsjuka halverats i regionen sedan 2014.

- Det är den effekten man vill ha. Vi vill skydda de små barnen mot den svåra formen av magsjuka och skydda dem från att behöva vårdas på sjukhus, säger Oldin.

Dröjer nationellt

Men på nationell nivå dröjer det. Redan 2017 gjorde Folkhälsomyndigheten bedömningen att rotavirusvaccinet uppfyller kriterierna för smittskyddslagen: att det ska ha god effekt och vara samhällsekonomiskt och etiskt gångbart.

Samtidigt rekommenderade myndigheten att vaccinet införs i det nationella vaccinprogrammet för barn. Men än så länge finns det inte med.

En av anledningarna stavas svår kombinerad immunbrist (SCID), som är en ovanlig ärftlig sjukdom. Har man SCID bör man inte vaccineras med rotavirusvaccinet. Socialstyrelsen rekommenderar att SCID-screening införs i det nuvarande PKU-testet som görs på nyfödda.

"Skulle bli mer jämlikt"

Men det krävs lagändringar i biobankslagen för att börja screena för SCID nationellt. Dessa kan träda i kraft tidigast i maj och först därefter kommer vaccination mot rotavirus att kunna införas i det nationella vaccinationsprogrammet. Något som är viktigt enligt Adam Roth, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

ANNONS

- Dels skulle ett nationellt program bli mycket mer jämlikt eftersom om vaccinet ingår i ett nationellt program ska alla erbjudas vaccinet kostnadsfritt. Nu är det upp till varje landsting hur man gör. Dessutom bidrar det till att man kan följa upp kvalitén och täckningen på ett bättre sätt eftersom vaccinationen då ska registreras i vaccinationsregistret.

Roth säger att det är ett rimligt antagande att vaccinet först kan börja erbjudas nationellt under andra hälften av 2019.

TT

Fakta: Rotavirus

Rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn mellan sex månader och två år. De flesta barn har haft en rotavirusinfektion innan de börjar skolan.

Diarréer och kräkningar är vanliga symptom som kan leda till uttorkning, framför allt hos små barn. Symptomen kommer ofta plötsligt och en del barn blir svårt sjuka och kan behöva åka till sjukhus för vård.

Barnet kan vaccineras mot rotavirus från sex veckors ålder. Oftast får barnet vaccinet samtidigt som hen får andra vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Därefter ges en eller två doser till, beroende på vilket vaccin som används.

Vaccinet, som ges som en lösning i munnen, ger ett mycket bra skydd mot allvarliga rotavirusinfektioner i minst tre år.

Källa: Vårdguiden 1177.se

ANNONS