Regeringen har en ny strategi för hur cancervården ska moderniseras. Arkivbild.
Regeringen har en ny strategi för hur cancervården ska moderniseras. Arkivbild.

Regeringen vill modernisera cancervården

Regeringen presenterar en ny strategi för hur cancervården ska moderniseras fram till 2025. Cancerfonden ser positivt på förslagen men anser att regeringen är för vag om personalförsörjningen.

ANNONS
|

Regeringen väljer nu att uppdaterar strategin och målbilden för hur dagens och framtidens cancervård ska bedrivas, som varit gällande sedan 2009. Framför allt vill man göra vården mer tillgänglig för alla i samhället och minska kötiderna för behandling. Särkilt tre förbättringsområden lyfts fram – patienten ska ges större delaktighet under hela vårdförloppet, förbättra stödet under rehabilitering, samt att den digitala teknikens möjligheter ska användas mer.

Konkreta mål

"Prognoser visar en kraftig ökning av antalet cancerpatienter i framtiden, därför måste vi få ett starkare långsiktigt arbete med cancervården. Med den långsiktiga inriktningen tar vi ett nationellt helhetsgrepp om cancervården", säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

ANNONS

Strategins inriktning som sträcker sig fram till 2025 välkomnas av Ulrica Sundholm, chef för vård och stöd på Cancerfonden, som betonar att det viktiga nu är att förverkliga målen som sätts upp:

- De har lyft viktiga områden och man går igenom allt ifrån cancerprevention, till kortare väntetider och bättre uppföljning. Det viktiga nu är att konkretisera målen, så man lyckas att säkra en god och jämlik vård för patienterna vilket är det centrala, säger Ulrica Sundholm.

"Bättre arbetsfördelning"

Hon anser att regeringen har lyssnat på civilsamhället och patientorganisationer, men pekar på saker som kunde ha varit tydligare.

- Gällande personalförsörjningsområdet pratar man mer i breda penseldrag om vilka satsningar man har gjort och vikten av vidareutbildning. Det blir mest ett konstaterande om det vi redan vet. Där kunde man ha gett ett uppdrag till Regionala cancercentrum att arbeta med frågan. Konkreta förslag som hade varit bra är exempelvis bättre arbetsfördelning mellan olika yrkesgrupper inom cancervården.

ANNONS
TT

Fakta: Cancerstrategier för tre myndigheter

I regeringens nya strategi för hur cancervården ska moderniseras har tre myndigheter fått varsitt utredningsuppdrag.

Försäkringskassan ska ta fram ett underlag till hur tidigare cancersjuka lättare ska kunna återvända till arbetet.

Socialstyrelsen får uppgiften att kartlägga ny forskning och vilka utvecklingstender som finns för cancerscreening.

Myndigheten för vård- och omsorg ska ta fram förslag på digitala lösningar som kan effektivisera hela vårdförloppet och göra det mer jämlikt.

Resultatet ska presenteras under 2019.

Källa: Regeringen

ANNONS