Regeringen tillfrågade aldrig sitt etiska råd om vaccinpass: ”Underligt”

Statens medicinsk-etiska råd tillfrågades aldrig inför beslutet att införa vaccinpass. Något som nu ifrågasätts av flera av dess medlemmar.
– Just när det gäller den här frågan har vi av någon anledning inte blivit inkopplade, säger Göran Collste, professor emeritus och medlem i rådet.
Och inom rådet går meningarna isär om det var rätt eller fel att införa vaccinpass.