EU-parlamentarikern Soraya Post från Feministiskt initiativ hoppas på ytterligare en mandatperiod.
EU-parlamentarikern Soraya Post från Feministiskt initiativ hoppas på ytterligare en mandatperiod.

Post (FI): Befinner oss i en krissituation

EU:s stats- och regeringschefer har antagit konventionen om mäns våld mot kvinnor. Nu vill Feministiskt initiativ att den ska omvandlas till EU-lagstiftning.

ANNONS
|

Feministiskt initiativs toppkandidat i EU-valet beskriver en krissituation. 3500 kvinnor i EU dör varje år av dödligt våld, förklarar Soraya Post.

- Och vet du vad det kostar? Det kostar 2000 miljarder kronor per år – två svenska statsbudgetar.

Mäns våld mot kvinnor ligger högst på agendan då EU-parlamentarikern efter fem år nu ställer upp för ytterligare en mandatperiod.

ANNONS

"Stora förhoppningar"

EU:s stats- och regeringschefer har antagit konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen.

Och nu vill Post att den ska användas som bas till ny EU-lagstiftning.

- Ansvarig kommissionär har fått flera medlemsstater att ratificera konventionen, men hon möter motstånd.

- Då har jag föreslagit att vi kan ha ett EU-direktiv, och det var hon inte alls emot – snarare tvärtom. Så jag har stora förhoppningar.

Det är kommissionen som lägger lagförslagen i EU. Utan en handling från kommissionen blir därför ingen EU-lagstiftning, varför Post de senaste åren ägnat mycket tid åt att påverka institutionen.

"Sonderat terräng"

FI vill att EU ska driva på medlemsländerna att införa en samtyckeslag enligt svensk modell. Att EU ska säkra fri och lagligt abort i alla EU-länder samt att unionen ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster där köparen kriminaliseras.

ANNONS

EU-parlamentarikern säger att hon "sondat terräng", och det även i frågor om romers situation – en annan hjärtefråga.

Om den har Post skrivit flera resolutioner samt en omfattande rapport vilka antagits av parlamentet.

- Alla EU-institutioner erkänner nu att antiziganism är en särskild form av rasism mot romer och att det är den som är grundordsaken till den situation romer befinner sig i.

- Alla pratar antiziganism, och det ger nu kommissionen större mandat att arbeta vidare med den här frågan.

Nej till Frontex

Feministiskt initiativ ingår i den socialdemokratiska partigruppen i EU-parlamentet. De kommer överens om det mesta och i synnerhet när det kommer till sociala frågor, så som just jämställdhet, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Enligt Post bygger dock Feministiskt initiativ på en annan ideologi och därför står de inte enade på alla områden.

Till exempel är EU-parlamentarikern helt emot det fördjupade försvarssamarbetet. FI vill inte ha någon militär upprustning över huvud taget – inte heller något gemensamt gränsskydd.

ANNONS

Kommissionens förslag om att utvidga Frontex med 10000 nya gränsvakter säger hon tvärnej till.

- Jag tycker att EU är inne på helt fel väg. Vi köper oss fria och vi kan inte göra så. Först och främst måste vi se till att det finns säkra vägar till EU, säger Post.

TT: Så inga fler avtal liknande de med Turkiet och Libyen?

- Nej, absolut inte, för vi ser ju var pengarna går. De ska stärka Libyska kustbevakningen och flyktingcentren, men jag har träffat de människor som varit där. De blir torterade och utnyttjas som gratis arbetskraft.

"Befinner oss i nödläge"

Vad gäller partigruppens förslag om att införa en gemensam koldioxidskatt är Post däremot inte helt kritisk.

Hon tycker egentligen att beskattningsrätten ska vara nationell, men menar att klimatet, liksom frågan om mäns våld mot kvinnor, kräver drastiska åtgärder.

- Generellt är vi inte för överstatlighet i form av skatt. Men vi tycker att det är bra, just för att vi befinner oss i ett nödläge.

ANNONS

- Man behöver steppa upp för jag tror att man tänkt lite för långsiktigt. Däremot tycker vi inte att skatten ska behållas i EU utan i respektive medlemsstat.

TT

Fakta: Soraya Post

Ålder:62 år

Född:Göteborg

Bor:Göteborg

Meritlista:Folkhögskolelärare, strategisk rådgivare i mänskliga rättigheter för Västra Götalandsregionens Rättighetskommitté, ledamot i Sveriges Radios styrelse och medverkande i två statliga utredningar om mänskliga rättigheter och om romska frågor. En av initiativtagarna till International Roma Women's Network (IRWN). EU-parlamentariker.

Fakta: Tre snabba frågor

Vilken fråga ligger högst på prioritetslistan?

- Att se till att mäns våld mot kvinnor får ett slut.

Vilket utskott vill du sitta i?

- Jag sitter i Libe (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor) och det kommer jag att fortsätta göra.

Kommer du att redovisa dina kontorspengar offentligt?

- Sedan 2017 har vi ett kongressbeslut där vi har sagt att vi ska spara kvitton för att kunna redovisa var pengarna går. Jag skickar inte ut dem, men om man vill komma ner och titta får man göra det.

ANNONS