Många som hör av sig till Post- och telestyrelsen är oroliga över hur deras surfande registreras och hanteras av internetleverantörerna. Arkivbild.
Många som hör av sig till Post- och telestyrelsen är oroliga över hur deras surfande registreras och hanteras av internetleverantörerna. Arkivbild. Bild: Tim Aro/TT

Oro för delade uppgifter ger fler klagomål

Antalet klagomål till Post- och telestyrelsen (PTS) ökar. Många är oroliga över hur deras uppgifter delas och används av telekomföretagen.

ANNONS
|

Sammanlagt ökade antalet klagomål gällande telefoni och internet till myndigheten med 39 procent i fjol, jämfört med 2021.

Det är en uppgång från drygt 2 600 ärenden till nära 3 700.

Flest klagomål, 35 procent, gällde tillgång till telefoni och internet samt avbrott, mobiltäckning och störningar.

Ett område där klagomålen ökade kraftigt under 2022 rör hur webbplatser och tjänster får lagra och hantera användarens uppgifter. Den kategorin utgör 29 procent av alla klagomål 2022, jämfört med 7 procent 2021.

Många av de ärendena är frågor kopplade till internetleverantören Bahnhof. PTS fattade i januari förra året beslut om att Bahnhof vid misstanke om brott är skyldiga att dela uppgifter med polisen och andra brottsbekämpande myndigheter.

ANNONS

PTS tog under 2022 emot 926 ärenden gällande Bahnhof, mot bara 18 ärenden 2021. Merparten, 864 ärenden, mottogs i februari.

De som hörde av sig var till stor del oroliga över hur deras uppgifter skulle behandlas vid en sådan informationsdelning.

Fakta: Klagomål till PTS

Totalt kom 3 677 klagomål och frågor in från allmänheten till PTS under 2022. Det är en ökning med runt 39 procent jämfört med 2021, då 2 654 kontakter registrerades.

3 023 ärenden rörde elektronisk kommunikation (telefoni och bredband).

35 procent gällde tillgång och avbrott.

29 procent gällde webbkakor och konfidentiell information.

8 procent gällde samtal och nummer.

11 procent gällde avtal och information.

Resterande 654 ärenden faller under kategorin övrigt och handlade om bland annat radio, tv och appar.

Källa: Rapporten "PTS kontakter med allmänheten 2022"

ANNONS