Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den svenska järnvägens signalsystem är föråldrat och slitet och måste bytas ut. Det kommer bli dyrt. Arkivbild.

Nytt signalsystem blir dyrt och försenat

Utvecklingen av det nya signalsystemet för tåg i Sverige kommer bli dyrare än beräknat. Brister och förseningar i planeringen kommer dessutom kosta ytterligare i underhåll av det gamla signalsystemet.

Den svenska järnvägens signalsystem ska bytas ut men det blir både dyrare och tar längre tid än vad Trafikverket (tidigare Banverket) beräknat, enligt en granskning som Riksrevisionen gjort.

- Trafikverket och Banverket gjorde en alldeles för låg uppskattning och det finns risk för ytterligare ökad kostnad för att hålla det gamla systemet vid liv, säger Erik Trollius, projektledare för granskningen, till TT.

Det gemensamma EU-systemet som ska införas för tågtrafik och vara på plats senast 2030 heter European Rail Traffic Management System (ERTMS) och är ett signalsystem för att effektivisera och göra tågtrafiken säkrare och punktligare. Kostnaderna för införandet av hela systemet uppskattas till 30 miljarder kronor, tre miljarder av dessa gäller kostnader för utvecklingen av systemet i Sverige. Det är närmare tre gånger mer än Trafikverkets egen uträkning som gjordes 2010, där en uppskattad kostnad på 1,17 miljarder angavs. Men det är inget som oroar Trafikverket.

Kritiska brister

- Vi har koll på den biten och vid införandet och implementeringen av ERTMS finns det betydligt större förutsättningar att hämta tillbaka de pengarna. Vi kommer kunna införa det nya signalsystemet enklare och snabbare eftersom vi tagit lärdom hur man gör från arbetet med bland annat Botniabanan, säger Bengt Olsson, presschef vid Trafikverket, till TT.

Sverige ligger i framkant med införandet av ERTMS och har redan det på vissa sträckor. Men systemet är fortfarande inte färdigutvecklat och det kommer även innebära en merkostnad att uppdatera redan existerande sträckor till den senaste nivån. Det har också inneburit att underhållet av det äldre signalsystemet, Automatic Train Control (ATC), har eftersatts i väntan på ett färdigutvecklat ERTMS, vilket i sin tur har dragit ut på tiden. Bristerna i det nuvarande ATC-systemet börjar dock nu bli kritiska. Reservdelar tillverkas inte längre och i stället används gamla delar från nedmonterade enheter för att laga där det går sönder.

Extra kostnader

- Underhållet borde ha gjorts för 20 år sedan om det skulle haft någon betydelse för hur det ser ut i dag. Oavsett vad man gör så innebär allt en högre kostnad. Här handlar det mycket om att vi måste avveckla ATC och ersätta med ERTMS som också är mer ekonomiskt. ATC håller vi under armarna så länge det behövs, det får kosta vad det kostar, säger Bengt Olsson.

Både Riksrevisionen och Trafikverket tror dock att den totala uppskattade kostnaden på 30 miljarder för att införa signalsystemet ERTMS ska kunna hållas. Men i den summan räknas inte underhållet av nuvarande system in.

- Kostnaden för utrullningen av ERTMS tycker vi är välgrundade. Men det kommer extra kostnader som inte ingår i de 30 miljarderna, för att hålla liv i det gamla systemet tills det nya är på plats, säger Erik Trollius.