Asylprocess på Migrationsverket i Solna. Arkivbild.
Asylprocess på Migrationsverket i Solna. Arkivbild.

Migrationsverkets gd varnar: Ökar kostnader

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik varnar i ett brev till riksdagen för M och KD:s nedskärningar. I stället för besparingar kan kostnaderna öka med en miljard kronor. Men Moderaterna menar att man ser till skattebetalarnas bästa.

ANNONS
|

”Köerna, handläggningstiderna och antalet inskrivna i mottagningssystemet skulle öka mycket kraftigt kommande år", står det i brevet som TT tagit del av och som har skickats till samtliga ledamöter i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Generaldirektören varnar också för vad han kallar ett absurt scenario då en för stram finansiering skulle leda till att Migrationsverket behöver säga upp många arbetare under 2019, för att sedan rekrytera igen 2020.

"Det kan inte vara lagstiftarens avsikt med budgetbeslutet", skriver Mikael Ribbenvik.

Han menar i brevet att en stram finansiering skulle leda till en kostnadsökning på minst en miljard kronor år 2018–2021.

ANNONS

"Inte vackert"

Enligt Sverigedemokraterna, som själva röstade för Moderaternas och Kristdemokraternas förslag och därmed såg till att det vann mot övergångsregeringens budget, innebär budgeten att 1,1 miljarder kronor sparas in på Migrationsverket nästa år.

Men att spara hårt är fel, anser SD nu.

Paula Bieler (SD), ledamot i socialförsäkringsutskottet, menar att när man i nästa steg beslutar om hur pengarna finfördelas så måste justeringar göras.

- I ett läge där vi har ett Migrationsverk som verkligen behöver resurser så hoppas jag att andra partier prioriterar om. Jag tycker det är oroande att man tagit så lätt på de behov som Migrationsverket lyft, säger Bieler.

Direkt önskan

Mikael Ribbenvik riktar också ett direkt önskemål till socialförsäkringsutskottets ledamöter i brevet där han hoppas få "tillräckliga medel" samt att man får använda "hela det sparande" som uppstår under innevarande år.

Han påtalar även att Migrationsverket har genomgått en stor omställning med kraftiga personalminskningar där man sommaren 2017 haft 9000 anställda till strax över 6000 nu.

Men socialförsäkringsutskottets ordförande Johan Forssell (M) anser att besparingarna inte kommer "hux flux" och att det varit känt att Migrationsverket får dra in kostymen.

ANNONS

- Det är väl naturligt att varje generaldirektör äskar mer pengar till sin myndighet. Vi vill ha en välfungerande myndighetsutövning men vi ser också till skattebetalarnas bästa, säger han och pekar även på att antalet asylsökande har minskat.

Han hävdar att Migrationsverket har minskat sin produktivitet och att den måste höjas. Det går inte att bara stillasittande se på, enligt Forssell.

- Vi har valt i vårt budgetförslag att i stället prioritera försvar, polis och den typen av verksamhet, säger han.

"Ansvarslöst"

Rikard Larsson, som är högste socialdemokrat i socialförsäkringsutskottet, är däremot skarpt kritisk.

- Det är precis detta som normalt innefattas i en seriös budgetprocess, att man lyssnar på myndigheterna och deras behov när man bereder budgetarna. Därför får en rätt så slarvig budget från Moderaterna och Kristdemokraterna, med hjälp av Sverigedemokraterna, de konsekvenser som Mikael Ribbenvik beskriver, säger han.

ANNONS

- Det är ansvarslöst av de här partierna.

TT

Fakta: Antalet asylsökande

I år väntas 22000 personer söka asyl i Sverige, varav 1000 är ensamkommande barn. Samtidigt beräknas 58400 anknytningsärenden komma in, varav 46100 förstagångsärenden.

För 2019 väntas 26000 asylsökande, om den tillfälliga lagen upphör. Förlängs den väntas i stället 21000.

2020 väntas 33000 asylsökande, om lagen upphör – mot 21000 om den förlängs. Samma siffror gäller för 2021.

2017 var antalet asylsökande 25666 och 2016 var antalet 28939.

Den tillfälliga, skärpta asyllagen, som begränsar möjligheterna för asylsökande och deras anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige, började gälla den 20 juli 2016 och är tänkt att gälla i tre år.

Källa: Migrationsverket

ANNONS