Studien visar att malariamyggorna har lärt sig att de motarbetas inomhus. Arkivbild.
Studien visar att malariamyggorna har lärt sig att de motarbetas inomhus. Arkivbild.

Malariamyggens nya taktik – biter utomhus

Impregnerade nät och myggmedel har fått malaria att minska drastiskt på Zanzibar. Men myggen har ändrat taktik för att överleva.

ANNONS
|

En svensk studie har visat hur malaria kunnat minska kraftigt på ön Zanzibar i Tanzania sedan millennieskiftet.

Anders Björkman, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet har drivit forskningsprojektet där två distrikt med 100000 personer i vardera följts under 18 år.

- Tillsammans med malariakontrollprogrammet i Zanzibar har vi genomfört strategier som har gjort att vi har kunnat reducera malariaförekomsten och malariasjukligheten med 96 till 98 procent. Detta med hjälp av existerande verktyg såsom de bästa läkemedlen, den bästa diagnostiken och de bästa impregnerade myggnäten, säger han till TT.

ANNONS

"Historisk möjlighet att utrota malaria"

Minskningen var som störst 2003 och 2004 när nya behandlingar implementerades på Zanzibars vårdinrättningar. I övriga Afrika har malariaförekomsten minskat till ungefär hälften under samma tid.

- Vi vill kunna visa världen den historiska möjligheten att utrota malaria från ett område där det är så vanligt, säger Anders Björkman.

Undviker att bita inomhus

2015 avtog den kraftiga minskningen av sjukdomen på Zanzibar. Den nya studien kan nu visa varför. De malariamyggor som finns kvar har förändrat sitt beteende för att överleva.

- Myggor biter ofta på natten, inomhus. Där möter de impregnerade myggnät och när de ska vila på väggen drabbas de av gift som sprayats där. Så de som överlevt har bestämt sig för att hålla sig utomhus och bita folk där, säger Anders Björkman.

Forskarna har också sett resistens mot myggmedel bland myggor och att människor som bär på malaria inte visat klassiska symptom och därför går under radarn.

ANNONS

Nu vill forskarteamet utveckla nya strategier för att helt utrota malaria på Zanzibar. Bland annat har fällor som ska placeras utomhus börjat utvecklas.

TT

Fakta: Malaria

Malaria är en utbredd sjukdom i tropiska och subtropiska delar av världen och sprids via myggor.

Vanliga symptom är återkommande feber och frossa varannan eller var tredje dag. Andra symptom kan vara illamående, huvudvärk och muskelvärk. En viss malariaart, P.falciparum, kan leda till medvetslöshet och chock. Därför är det viktigt med tidig diagnostik och behandling.

De allra flesta dödsfall till följd av malaria drabbar barn i Afrika, men efter stora satsningar sedan 2000 har dödsfallen minskat kraftigt på grund av ökad användning av myggnät, myggmedel, mer effektiv behandling och bättre diagnostik.

I Sverige rapporteras några hundra fall av malaria årligen. Samtliga är smittade utomlands, varav de flesta i Afrika.

Källa: Folkhälsomyndigheten

ANNONS