Tomas Tobé (M).
Tomas Tobé (M).

M: EU bör inrätta en europeisk polisstyrka

Moderaterna vill att EU inrättar en europeisk polisstyrka för att bekämpa illegala vapen och narkotika inom Europa. Styrkan ska även kunna operera i Sverige.

ANNONS
|

Polisstyrkan ska bestå av fast anställd personal som ska kunna operera såväl dolt som öppet. När den är verksam i olika länder ska den stå under befäl av den nationella polismyndigheten.

Utöver detta föreslår Moderaterna en fördubbling av Europols budget till 300 miljoner euro. Moderaterna vill även etablera ett särskilt center inom Europol mot stöldligor, som står för en mycket stor del av bostadsinbrott och andra stölder.

Moderaterna vill också ändra i det så kallade rörlighetsdirektivet, som reglerar den fria rörligheten, så att EU-medborgare som begår brott ska kunna utvisas från Sverige och förhindras inresa i landet. EU-medborgare som döms till fängelse ska som regel avtjäna sina straff i sina hemländer.

ANNONS

Inte för självsäkra

Sverige bör vidare fullt ut delta i den Europeiska åklagarmyndigheten. Dess primära uppgift blir att utreda och lagföra brott mot EU:s finansiella intressen. Men Moderaterna öppnar även för att stödja det nya förslaget att terrorbrott ska ligga inom myndighetens kompetens. Det är något som svenska Säpo avrått ifrån.

- Jag tror inte att vi från svensk sida ska vara alltför självsäkra på det här området. Vi ligger efter när det kommer till terrorismbekämpning. Jag tror att vi behöver ta fler steg mot europeiskt samarbete även på det här området, säger Tomas Tobé.

Säljer medborgarskap

Andra förslag i Moderaternas samlade paket mot brottsligheten är ökade resurser till arbetet mot terrorism, ett gemensamt EU-ramverk för att stoppa utomeuropeisk finansiering av extra trossamfund samt en EU-gemensam spärrlista mot hatpredikanter.

Moderaterna vill också sätta stopp för försäljning av medborgarskap som pågår i vissa EU-länder.

- Det är orimligt att vi har länder som Malta, Cypern och Bulgarien, som har som idé att sälja medborgarskap, säger Tomas Tobé.

ANNONS
TT

ANNONS