Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kvinnor och män sjukskrivs olika mycket, trots samma arbetsförmåga, enligt en ny granskning. Arkivbild.

Kvinnor och män sjukskrivs olika

Kvinnor och män sjukskrivs olika mycket trots samma arbetsförmåga, visar en granskning från Riksrevisionen. Nu vill myndigheten att Försäkringskassan ska få i uppdrag att följa upp vårdgivarnas intygsskrivande.

Kvinnor och män ska behandlas lika i sjukförsäkringen. Trots det har kvinnor under lång tid sjukskrivits betydligt mer än män och har i dag en nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro.

Riksrevisionens granskning gäller lindriga eller medelsvåra psykiska diagnoser som exempelvis lätt depression, ångesttillstånd och reaktion på svår stress. Den visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män fastän de bedöms ha samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

Olika förklaringar

- Det finns olika hypoteser, en är att kvinnor är mer öppna inför att vara sjukskrivna medan män föredrar annan behandling i större utsträckning. En annan förklaring är att det finns normer bland läkare som gör att man är mer benägen att sjukskriva en kvinna och att sjukvården är sämre på att fånga upp psykisk ohälsa bland män, säger Pathric Hägglund, som är docent i nationalekonomi och projektledare för granskningen.

Granskningen baseras på 60 000 patienter i Skåne mellan 2010 och 2016, men det finns enligt Pathric Hägglund ingen anledning att tro att det skulle se annorlunda ut på andra platser i landet.

Mer osäker bedömning

Studien inkluderade även en mindre grupp patienter med smärtproblematik och där kunde inte samma osakliga skillnader ses.

- Just det är jätteintressant. Osäkerheten i bedömningen av arbetsförmågan är större när det gäller patienter med psykisk ohälsa eftersom objektiva och mätbara data i regel saknas och läkaren i högre utsträckning baserar sina bedömningar på patientens egna beskrivningar av symtom och besvär, säger Hägglund.

Sjukskrivningar får konsekvenser för inkomster och pensioner och kan även i sig påverka hälsan negativt. Eftersom skillnaderna varken kan förklaras med att kvinnor skulle ha sämre hälsa än män, eller att kvinnor och män arbetar i olika yrken och branscher rekommenderar Riksrevisionen nu att regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att återkommande följa upp läkarintygen för kvinnor och män vid olika vårdgivare.