Säpos förhörsmetod kallas oacceptabel av Justitieombudsmannen. Arkivbild.
Säpos förhörsmetod kallas oacceptabel av Justitieombudsmannen. Arkivbild.

JO: Säpos förhörsmetod i terrormål oacceptabel

Den förhörsmetod som Säpo använde när man utredde ett misstänkt terrorbrott 2017 var oacceptabel, slår Justitieombudsmannen fast. Förhörsledaren hotade den förhörda kvinnan med att en ansökan om permanent uppehållstillstånd kunde vara i fara – om hon inte berättade vad hon visste.

ANNONS
|

Den 11 oktober 2016 sattes en shiamuslimsk bönelokal i brand i Malmö. Händelsen fick stor uppmärksamhet och utreddes som ett misstänkt terroristbrott genom grov mordbrand och terrorsekten IS påstod sig ligga bakom attentatet.

Den 3 december samma år greps en man misstänkt för dådet. Han anhölls, häktades och satt frihetsberövad fram till den 7 april 2017. Mannen friades senare från misstankarna.

Under tiden som Säkerhetspolisen utredde händelsen genomfördes flera förhör, varav ett med den då misstänktes maka. I ett nytt beslut från Justitieombudsmannen framkommer att förhöret genomfördes på ett sätt som strider mot rättegångsbalken.

ANNONS

TT har tagit del av beslutet där Säpos förhörsledare kritiseras i flera avseenden. Dels utsattes kvinnan påtryckningar genom hot: en framtida ansökan om permanent uppehållstillstånd sades vara i fara om hon inte berättade vad hon visste. Dels anklagas förhörsledaren för att inte ha berättat för kvinnan att det fanns uppgifter i utredningen som var besvärande för henne när hon förhördes i egenskap av vittne.

"Förstår du vad jag menar?"

Dagen efter att mannen greps togs kvinnans mobiltelefon i beslag för en teknisk undersökning. Hon förhördes sedan en första gång den 16 januari 2017 som vittne och av ljudfilen från förhöret framkommer hur förhörsledaren pressade henne:

"Det är straffbart att underlåta att avslöja den typ av brott som NN är misstänkt för och om en sådan brottsmisstanke skulle uppstå mot dig kan det påverka en ansökan om permanent uppehållstillstånd i Sverige. Förstår du vad jag menar?".

Under förhöret hade kvinnan ingen offentlig försvarare eftersom hon i det läget inte heller var misstänkt.

Förhörsledaren: "Förstår du att det kan vara mycket allvarligt att inte berätta sanningen och vad det får för konsekvenser om det upptäcks att du inte talar sanning? Det kan betyda att du blir utvisad och att NN med största sannolikhet blir utvisad och det betyder att du inte kan besöka din sons grav eller din fars grav."

ANNONS

Förhörsledaren påpekade också att kvinnans framtid utanför Sverige var oviss – att hon hade att välja mellan den och en framtid i Sverige tillsammans med sina bröder. Därefter ställdes frågan: "Vilken skulle du välja?".

Nytt förhör som misstänkt

Senare, den 14 februari 2017, hämtades kvinnan till ett nytt förhör där hon delgavs misstanke om brott. Hon fick också möjlighet till en offentlig försvarare, vilken hon utnyttjade. Dagen därpå lade åklagaren ned förundersökningen.

Anledningen till misstanken var resultatet av den tekniska undersökningen av hennes mobiltelefon där utredarna lyckades återskapa chattar från appen Telegram, vilket gjorde att chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström ansåg att bevisningen räckte för misstanken skyddande av brottsling.

Men faktum var att resultat från den tekniska undersökningen redan existerade vid det första förhöret den 16 januari 2017. Det framgår av ljudinspelningen och de frågor som förhörsledaren pressade kvinnan med. Åklagaren hade dock ingen kännedom om resultatet från granskningen av mobiltelefonen

JO riktar därför kritik mot att Säpos utredare inte lämnade informationen till åklagaren innan förhöret började, samt att de inte upplyste kvinnan om att det fanns uppgifter i utredningen som var besvärande för henne.

JO: Oacceptabla påtryckningar

Men den allvarligaste kritiken från JO riktas mot hur det första förhöret med kvinnan genomfördes. Eftersom brottet som hennes make var misstänkt för redan hade utförts var det helt felaktigt av förhörsledaren att säga till kvinnan att det var straffbart att inte avslöja sådan brottslighet.

ANNONS

Vad gäller påtryckningarna om uppehållstillstånd svarar Säpo att man ville upplysa kvinnan, som vid förhöret hade tillfälligt uppehållstillstånd, om konsekvenserna av en eventuellt fällande dom och vad som skulle kunna hända om hon eller hennes man bedömdes utgöra ett säkerhetshot mot Sverige. Men uttalandena kan enligt JO inte tolkas som något annat än påtryckningar.

"Enligt min uppfattning förmedlar uttalandena också intrycket att Säkerhetspolisen kunde besluta om att utvisa XX om hon inte berättade vad hon visste. De uttalanden och påtryckningar som förekommit är oacceptabla och inte förenliga med rättegångsbalken", skriver JO.

TT

Bakgrund: Förhörsledarens metod

Ljudinspelningar som JO tagit del av från det första förhöret den 16 januari 2017 avslöjar förhörsledarens påtryckningar. Här är några utdrag, (kvinnans svar och tolkens översättningar har utelämnats):

FL: Det är straffbart att underlåta att avslöja den typ av brott som NN är misstänkt för och om en sådan brottsmisstanke skulle uppstå mot dig kan det påverka en ansökan om permanent uppehållstillstånd i Sverige. Förstår du vad jag menar?

FL: Jag vill påminna dig om vad jag sa i början av förhöret. Kommer du ihåg vad jag sa då? Jag måste uppmana dig att vara så ärlig som möjligt. [---] Jag förstår att det är väldigt viktigt för dig att kunna besöka din sons och fars grav i Sverige. Jag förstår att du gärna vill kunna besöka gravarna när du känner för det.

FL: Jag tror inte att du inser allvaret med det här mötet. Det här mötet handlar väldigt mycket om din framtid. NN är misstänkt för brott och det är en sak som jag utreder. För att bli dömd för ett brott måste man bevisa att den personen begått brott. En annan aspekt i det här ärendet är uppehållstillstånden. Där räcker det bara med att det inte går att utesluta att du och NN eller flera kan utgöra ett hot mot det svenska samhället. Då får man inget uppehållstillstånd och kommer att utvisas.

FL: Oavsett om NN blir dömd för brott eller inte, kommer han med största sannolikhet inte att få uppehållstillstånd. Han kommer att bli utvisad. [---] Frågan är om du ska följa med honom eller stanna i Sverige med dina bröder och din sons och din fars grav. Det är därför otroligt viktigt att du berättar vad som faktiskt hänt och vad du vet. Å ena sidan har du en osäker framtid utanför Sverige tillsammans med NN. Å andra sidan kan du välja en säkrare framtid i Sverige med dina bröder. Det är så det ser ut just nu och när det här mötet är klart kommer du ha valt en av dem. [---] För att kunna välja en framtid i Sverige tillsammans med dina bröder måste du övertyga oss om att du inte utgör ett hot mot det svenska samhället.

FL: Förstår du att det kan vara mycket allvarligt att inte berätta sanningen och vad det får för konsekvenser om det upptäcks att du inte talar sanning? Det kan betyda att du blir utvisad och att NN med största sannolikhet blir utvisad och det betyder att du inte kan besöka din sons grav eller din fars grav. [---] Som jag förstår det är det ganska viktigt för dig. Du har en oviss framtid utanför Sverige med NN eller den i Sverige tillsammans med dina bröder. Vilken skulle du välja?

FL: Något som oroar mig [...] är att du som borde känna till det här bäst av alla väljer att inte berätta något för oss. Det måste du börja göra om du vill öka dina chanser att få vara kvar här i Sverige och inte följa med [NN].

Källa: Justitieombudsmannen

ANNONS