Förskolebarn behöver skydd mot solen under varma dagar. Men en ny studie vid Göteborgs universitet visar att merparten av förskolornas gårdar saknar tillräckligt med skugga. Arkivbild.
Förskolebarn behöver skydd mot solen under varma dagar. Men en ny studie vid Göteborgs universitet visar att merparten av förskolornas gårdar saknar tillräckligt med skugga. Arkivbild.

Hettan drabbar förskolebarn – saknar skugga

Förskolebarn behöver skydd mot solen under varma dagar. Men en ny studie vid Göteborgs universitet visar att merparten av förskolornas gårdar saknar tillräckligt med skugga.

ANNONS
|

2018 gassade solen från en klar himmel stora delar av sommaren. För många förskolebarn innebar hettan problem. En ny studie visar att extremvärmen begränsar förskolebarns utelekar eftersom många gårdar inte kan ge tillräckligt med skugga.

Inom ramen för sin mastersuppsats vid institutionen för geovetenskaper har Oskar Bäcklin intervjuat ett tiotal förskollärare och undersökt utegårdar vid 438 förskolor i Göteborg. Studien visar att merparten av gårdarna saknar tillräckligt med skugga för barnen under varma dagar.

Skuggan krymper ytorna

- Enligt Göteborgs stad bör varje barn ha 35 kvadratmeter att röra sig på. Det innebär en yta på 350 kvadratmeter för tio barn. Men under varma och soliga dagar när barnen behöver vara i skugga krymper denna yta, säger Oskar Bäcklin.

ANNONS

Alternativet som förskollärarna ställs inför blir att hålla barnen inomhus. Det är inte ett lyckat alternativ eftersom barn behöver fysisk aktivitet för sin hälsa och möjligheterna till rörelse är större utomhus.

- Vissa av gårdarna jag tittat på har nästan ingen skugga alls. Många utegårdar har dessutom underlag av asfalt eller gummiliknande beläggningar, material som i sig kan bli heta under varma och soliga dagar, säger Oskar Bäcklin.

Träd tar lång tid

Ett dilemma är att träd, som ger den bästa skuggan, tar lång tid för att växa upp vid nyplantering. En del förskolor använder därför andra typer av solskydd som till exempel parasoller, men de ger inte alls samma solskydd och går lätt sönder.

Forskningen går nu vidare genom en specialstudie av två förskolegårdar. Barnen ska få bära GPS och pulsmätare och på så sätt hoppas forskarna kunna se hur utemiljön påverkar deras fysiska aktivitet och välmående.

TT

Fakta: Så drabbas barnen

- Barnen blir trötta, kan inte vara aktiva

- Risk med UV-strålningen

- Den pedagogiska verksamheten blir lidande

- Skapar ett arbetsmiljöproblem för personalen

- Den lilla yta som möjligen går att användas slits ner

Källa: Oskar Bäcklin

ANNONS