De politiska partierna prioriterar olika brottsfrågor inför valet till EU-parlamentet. Arkivbild.
De politiska partierna prioriterar olika brottsfrågor inför valet till EU-parlamentet. Arkivbild.

Hårdare tag men olika prioriteringar om brott

Mer europeiskt samarbete mot organiserad brottslighet och terror är genomgående för de flesta partier inför EU-valet. Kvinnors rättigheter och mäns våld mot kvinnor är däremot frånvarande hos flera partier.

ANNONS
|

I valmanifesten från Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna lyfts över huvud taget inte kvinnors rättigheter eller skydd fram. Centerpartiet har inget valmanifest men i den mer utförliga valplattformen nämns den auktoritära populismens hot mot kvinnors rättigheter, försvar för aborträtten och ökad jämställdhet. Några konkreta förslag finns inte. Moderaterna nämner ökad jämställdhet i en mening.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ tar tydligare upp frågorna. Socialdemokraterna vill inrätta ett europeiskt direktiv för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vänsterpartiet vill prioritera arbetet mot människohandel och framhåller att en majoritet är kvinnor och flickor som ofta utnyttjas sexuellt. Flera partier nämner människohandel utan att nämna kvinnor.

ANNONS

Våld mot kvinnor

Partiet vill också att EU ansluter sig till Europarådets konvention mot våld mot kvinnor. Miljöpartiet vill utarbeta en europeisk strategi mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt skärpa kraven på arbetsgivare inom EU att få bort sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser.

Feministiskt initiativ vill att EU tydligt omfördelar sin budget så att det våldsförebyggande arbetet och bekämpningen av våld mot utsatta grupper prioriteras. EU ska införa en samtyckeslag enligt svensk modell och vara ledande i arbetet för ett internationellt förbud mot köp av sexuella tjänster.

De flesta partier betonar dock hårdare tag och ökat europeiskt samarbete mot organiserad brottslighet och terrorism. Här tävlar man i vem som kan vara tuffast. Framför allt SD, M, L och S står ut. SD:s fokus ligger på migranter och islamister. Alla medlemsstater ska ha rätt att införa inre gränskontroller permanent, den fria rörligheten för personer som understött terrorism ska stoppas och dataregister ska lättare kunna utväxlas mellan medlemsländer.

Vinna kriget

Moderaterna vill inrätta en europeisk polisstyrka för att bekämpa olagliga vapen och narkotika inom Europa. Styrkan ska även kunna operera i Sverige.

- Den blir en helt central del om vi ska vinna kriget mot narkotika och de illegala vapnen, säger Tomas Tobé, partiets huvudkandidat i EU-valet.

ANNONS

Precis som flera andra partier vill M att Sverige ansluter sig till den europeiska åklagarmyndigheten, även när det gäller terrorbrott, något som Säpo avrått ifrån.

Även Liberalerna har den ståndpunkten, men vill gå längre i federal inriktning och som enda parti inrätta ett europeiskt FBI med operativa befogenheter.

Införa reseförbud

Socialdemokraterna vill också att Sverige ansluter sig till den europeiska åklagarmyndigheten, men inte när det gäller antiterrorarbete. I stället för ett europeiskt FBI eller europeisk polisstyrka vill S stärka Europol. Precis som SD och M vill S införa återreseförbud för brottslingar från andra EU-länder.

- Huvudprincipen ska också vara att personer som dömts till fängelse ska avtjäna sina fängelsestraff i hemlandet, säger partiets toppkandidat Heléne Fritzon (S).

Socialdemokraterna vill också ha en EU-offensiv mot införseln av illegala vapen från västra Balkan.

EU:s grundvärderingar

Kristdemokraterna lyfter inte fram brottsfrågorna lika tydligt men vill se ett fördjupat kriminalpolitiskt samarbete mellan medlemsländernas rättsväsenden. Det gäller bland annat utbyte av databaser och brottsregister. KD vill liksom M och L att Sverige även ska delta i den europeiska åklagarmyndighetens arbete mot terrorism.

ANNONS

Centern vill inte att Sverige över huvud taget är med i den europeiska åklagarmyndigheten. Däremot vill man se mer av gränsöverskridande polisiärt samarbete. Medlemsländerna bör dela underrättelseuppgifter i större utsträckning.

När det gäller en annan typ av brott, den mot EU:s grundprinciper, vill samtliga partier förutom SD att det ska bli möjligt att dra in EU-stöd för länder – läs Polen och Ungern – som bryter mot EU:s grundvärderingar om oberoende rättsstat och fria medier. Enligt SD är kritiken överdriven, även om enskilda händelser kan kritiseras.

TT

Fakta: Så ställer sig partierna

1. Ska Sverige ansluta sig till den europeiska åklagarmyndigheten?

S – Ja

M – Ja

SD – Nej

C – Nej

KD – Ja

V – Nej

L – Ja

MP – Ja

FI – Nej

2. Även om terrorbekämpning ingår?

S – Nej

M – Ja

SD – Nej

C – Nej

V – Nej

KD – Sverige bör inte stå utanför EU-plattformar i antiterrorarbetet. Utformningen av detta ej klart, viktigt att följa processen.

L – Ja

MP – Nej

FI – Nej.

3. Ett europeiskt FBI?

S – Nej

M – Nej.

SD – Nej

C – Nej

V – Nej

KD – Nej

L – Ja

MP – Nej

FI – Nej

4. Ska EU ta över ansvaret för hela EU:s yttre gräns?

S – Nej

M – Nej

SD – Nej

C – Nej

V – Nej

KD – Nej

L – Ja

MP – Nej

FI – Nej

5. Ska man kunna dra in EU-stöd till medlemsländer som kränker rättsstatsprinciper?

S – Ja

M – Ja

SD – Nej

C – Ja.

V – Ja

KD – Ja

L – Ja

MP – Ja

FI – Ja

ANNONS