Här vrids vattnet på till nya Oceana på Liseberg

Nu har Liseberg börjat fylla på vattnet i miljardbygget Oceana. Och de stora vattenrutschkanorna är nästan helt färdiga – det som återstår är cirka 100 träd som ska planteras.
– Det här var en viktig milstolpe, till sommaren öppnar vi för gästerna, säger Lisebergs projektledare, Marie Löwkrantz.