Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och klimat- och budgetminister Isabella Lövin (MP) när de presenterade satsningen på elcyklar. Nu är elcykelpremien på väg bort. Arkivbild.
Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och klimat- och budgetminister Isabella Lövin (MP) när de presenterade satsningen på elcyklar. Nu är elcykelpremien på väg bort. Arkivbild.

Grönt ljus för bantad miljöbudget

Riksdagen har nu klubbat en bantad miljöbudget jämfört med övergångsregeringens förslag. Pengarna till skydd och skötsel av värdefull natur halveras och elcykelpremien är på väg bort.

ANNONS
|

Som väntat vann Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag omröstningen i riksdagen. Det innebär att det blir 2,1 miljarder kronor mindre till olika miljöåtgärder nästa år.

Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger har larmat om att det handlar om stora nedskärningar, som dessutom sker med kort varsel.

Symbolpolitik

M och KD motiverar bantningen från 11,8 till 9,7 miljarder med att de skrotar ineffektiva åtgärder som ändå mest är symbolpolitik.

Den största besparingen görs på klimatinvesteringar på lokal och regional nivå, det så kallade Klimatklivet, som till exempel kan användas till laddinfrastruktur för elbilar. Helst hade M och KD velat slopa hela anslaget, men det är inte möjligt eftersom en del pengar redan är utlovade.

ANNONS

Två andra stora besparingar görs på skydd och skötsel av naturområden, som i princip halveras. Det innebär bland annat mindre pengar till rovdjursstängsel, underhåll av vandringsleder och anläggning av våtmarker, som ska minska övergödning och öka tillskottet till grundvattnet. Dessutom ska regeringens satsning på "gröna jobb" avvecklas.

"Backar i klimatarbetet"

Att M och KD ökar anslaget till havs- och vattenmiljö ger inte de rödgröna mycket för, eftersom det samtidigt sparas lika mycket på våtmarker.

De rödgröna i utskottet har inte skrivit en egen reservation. De nöjer sig med att konstatera att de tycker att riksdagen borde ha ställt sig bakom övergångsbudgeten.

S, V och MP kallar nedskärningarna för otidsenliga och varnar för att Sverige kommer att backa flera steg i klimatarbetet. De anser också att beslutet är ett dråpslag för skyddet av den biologiska mångfalden. Nedskärningarna på länsstyrelserna innebär att arbetskraft och kompetens går förlorad, liksom i det privata näringslivet. Även skogsägare kan drabbas av uteblivna ersättningar, varnar de.

TT

Fakta: Den spikade miljöbudgeten

I övergångsregeringens förslag för utgiftsområde 20 – Allmän miljö och naturvård – var anslaget 11,8 miljarder kronor. I M-KD-reservationen, som riksdagen ställt sig bakom, bantas anslaget med 2,1 miljarder kronor till 9,7 miljarder för 2019.

De största nedskärningarna görs på klimatinvesteringar (–840 miljoner), åtgärder för värdefull natur (-600 miljoner) och skydd av värdefull natur (–740 miljoner). Det innebär att dessa anslag mer än halveras.

Anslaget för elfordonspremien, vilket främst är stöd för att köpa elcykel, minskas med 310 miljoner kronor, till 40 miljoner. M och KD ville slopa premien helt, men det var inte möjligt redan 2019.

På några punkter ökar M och KD anslagen jämfört med övergångsbudgeten. Åtgärder för havs- och vattenmiljö får 200 miljoner mer, forskningen 203 miljoner och klimatanpassningsåtgärder 145 miljoner kronor.

50 miljoner kronor går till ett nytt anslag för att bygga ut laddningsinfrastrukturen längs vägarna. Målet är bland annat att se till att laddningsstationerna kan användas av fler fordon än enbart batteridrivna.

Källa: Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU1

ANNONS