Gårdsten i norra Göteborg tas bort från polisens lista över mest utsatta områden. Bakom förändringen ligger ett tjugoårigt arbete av det lokala bostadsbolaget Gårdstensbostäder.
Gårdsten i norra Göteborg tas bort från polisens lista över mest utsatta områden. Bakom förändringen ligger ett tjugoårigt arbete av det lokala bostadsbolaget Gårdstensbostäder.

Framtidstro i utsatta förorten Gårdsten

Gårdsten i norra Göteborg tas bort från polisens lista över landets mest utsatta områden. Bakom förändringen ligger ett tjugoårigt arbete av det lokala bostadsbolaget Gårdstensbostäder.

ANNONS
|

Gårdsten byggdes i början på 70-talet och utvecklades snabbt till ett problemområde. Höga sjuktal, hög arbetslöshet, stor omsättning på boende. Stökigt och oroligt. Staden beslutade sig för att försöka vända trenden. Och 1997 skapades Gårdstensbostäder som ett bolag inom den kommunala allmännyttan. Det nya bolaget fick ett tydligt uppdrag att både fysiskt och socialt rusta upp området.

På måndagen kom ytterligare ett kvitto på att över tjugo års arbete varit framgångsrikt, stadsdelen togs bort från polisens lista över särskilt utsatta områden.

Långsiktigt arbete

Genom ett långsiktigt arbete tillsammans med partners och med delaktighet från hyresgästerna har arbetet steg för steg siktat mot att göra Gårdsten tryggt och attraktivt. Och det på många olika sätt, inte minst försöka hjälp människor att komma i arbete.

ANNONS

Ett grepp bolaget använder sig av är social upphandling. Gårdstensbostäder ställer krav på alla entreprenörer att det ska anställa minst en person från området när det ska utföra projekt för bolaget.

- Och många personen får sedan fortsatt anställning hos byggfirmorna den vägen, berättar Salma Nazzal. ansvarig för Gårdstensbyrån.

Bolaget fungerar på det sättet som en sluss ut i arbetslivet för många i området.

- Vi anställer också unga och arbetslösa hos oss vid olika tillfällen så att de får erfarenheter. Och det ger en grund för dem att gå vidare, säger Nazzal.

Jobba extra

En av dem som fått chansen är Hossam Gazlan,19. Han kom till Sverige 2016 från krigshärjade Jemen.

- Jag ska jobba extra för Gårdstenbostäder med att röja lägenheter i sommar, säger han.

ANNONS

- Jag bor med min familj här, men jag hoppas snart kunna få en egen lägenhet i Gårdsten.

Också egenföretagandet har ökat. När Gårdstensbostäder grundades fanns de åtta företag i området, i dag är det 50.

En av grundpelarna i filosofin är långsiktighet. Det gäller också när man söker partners för att ordna aktiviteter för barn och unga. Bland klubbar som valt att engagerat sig i Gårdsten märks GKSS, Gais och Göteborgsvarvet.

Tillbaka till samhället

Gais har träning två dagar i veckan och under sommaren. Varje gång kommer omkring 80 barn och deras föräldrar, från fem år och uppåt.

- Det är ett sätt för oss att ge tillbaka någonting till samhället. Det här är våran del i ett socialt projekt för att få bort ungdomarna från en annan form av beteende och istället fokusera på idrott och rörelse, säger Gais klubbchef Erik Bergkvist.

ANNONS

Gårdstensbostäder arbetar nu med vision 2025. Det handlar om allt nytt som byggts och som kommer att byggas.

- Vi vill ha eget ägande och bostadsrätter. Hyresrätterna har varit så dominanta, säger Anna-Carin Lundblad, uthyrningsansvarig i bolaget.

- Det ger ändå ett kvitto på att människor trivs när de som haft en hyresrätt nu vill köpa en bostadsrätt i området och bo kvar. De vill inte flytta härifrån, säger Jehan Mansour, säkerhets- och förvaltningschef.

Många ser Gårdstensmodellen som ett exempel som ger hopp för utsatta förorter. Och många vallfärdar hit för att se och lära.

- Vi har oerhört mycket besök. De kommer från olika delar av Sverige och från utlandet för att titta på vad vi har gjort, säger Anna-Carin Lundblad.

ANNONS
TT

Fakta: Gårdsten

Området Gårdsten, en av Göteborgs norra förorter, byggdes 1969–72. Från start byggdes 2300 lägenheter.

Under 70-talet utvecklades Gårdsten negativt med en stor andel tomma lägenheter, hög omflyttning och stort social oro.

1996 ansågs Gårdsten vara en av Sveriges mest problemtyngda förorter med höga ohälsotal och hög arbetslöshet.

1997 bildades Gårdstensbostäder som ett bolag inom den kommunala allmännyttan där bostadsbeståndet i området samlades. Bolaget fick ett tydligt uppdrag att fysiskt och socialt upprusta området. Satsningen har varit framgångsrik och nu drygt 20 år senare kan resultatet avläsas. Det talas om Gårdstensmodellen för ur utsatta stadsdelar kan vända trenden.

I början av juni tog polisen bort Gårdsten från listan över de särskilt utsatta områdena.

ANNONS