Utrikesminister Margot Wallström (S) retade upp de borgerliga i försvarsberedningen när hon framträdde på Folk och Försvars årliga rikskonferens. (Arkivbild)
Utrikesminister Margot Wallström (S) retade upp de borgerliga i försvarsberedningen när hon framträdde på Folk och Försvars årliga rikskonferens. (Arkivbild)

Försvarsberedning går vidare efter Sälenbråk

Försvarsberedningen fortsätter sitt arbete efter bråket med regeringen om synen på hotet mot Sverige. Inga Allianspartier överväger längre att hoppa av.

ANNONS
|

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) kom till försvarsberedningen på onsdagen där han bland annat redogjorde för regeringens syn på beredningens arbete.

Liberalernas försvarspolitiske talesperson Allan Widman var nöjd efteråt.

- Regeringen avser inte att överpröva försvarsberedningens bedömningar och slutsatser. Peter Hultqvist uppgav att han talade för hela regeringen, säger Widman.

Hoppar ej av

Liberalerna övervägde tidigare att lämna försvarsberedningen, men det är inte längre aktuellt.

ANNONS

Bråket uppstod för snart två veckor sedan då statsminister Stefan Löfven (S) och utrikesminister Margot Wallström (S) talade på Folk och försvars rikskonferens i Sälen. Allianspartierna uppfattade deras tal som att de kritiserade försvarsberedningens bedömning att ett militärt angrepp mot Sverige "inte kan uteslutas".

Moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark tycker att det är bra att försvarsminister Peter Hultqvist försöker "städa upp" efter Sälen.

- Men det finns fortfarande oklarheter från statsministerns och utrikesministerns sida, säger Wallmark.

"Måste återkoppla"

Han pekar på att försvarsberedningen skaffat sig en stark ställning efter att den lyckats nå flera breda överenskommelser och att det är viktigt att värna den ställningen.

Försvarsberedningen är regeringens beredningsorgan och består av samtliga riksdagspartier. Ordförande är socialdemokraten och förre försvarsministern Björn von Sydow.

Hur stor skada som bråket i Sälen orsakat kommer, enligt Centerns försvarspolitiske talesperson Daniel Bäckström, att visa sig i hur regeringen hanterar de många förslag som försvarsberedningen lagt fram.

- Det är viktigt att regeringen återkopplar till förslagen, säger han.

ANNONS

Fråga till Wallström

Bäckström har i riksdagen ställt en interpellation till utrikesminister Wallström där han vill att hon redovisar sin syn på försvarsberedningens arbete.

Förvarsberedning kommer nu att sammanträda under en rad onsdagar framöver. Slutbetänkandet om säkerhetspolitiken och det svenska försvarets utformning efter 2021 kommer dock inte förrän våren 2019.

Kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson Mikael Oscarsson bedömer att försvarsministern och utrikesministern har "diametralt olika uppfattningar" om hur omvärlden ser ut.

- Exakt vilken betydelse detta får är svårt att säga, uppger han.

TT

ANNONS