Socialministern Jakob Forssmed (KD) och särskilda utredaren Inga-Lill Askersjö (tv).
Socialministern Jakob Forssmed (KD) och särskilda utredaren Inga-Lill Askersjö (tv). Bild: Samuel Steén/TT

Förslag: Förbjud snus i skolan

Totalförbud mot försäljning av lustgas i berusningssyfte. Och förbud mot att snusa och "vejpa" på skoltid.
Det är två förslag ur en statlig utredning som nu lämnats till regeringen.

ANNONS

– Lustgas är inte till för att använda sig av i berusningssyfte, säger utredaren Inga-Lill Askersjö.

Användningen av lustgas har blivit allt vanligare, både i Sverige och utomlands.

– Det har funnits en tro att användningen av lustgas är ofarlig, eftersom den inte är reglerad och att lustgas används inom sjukvården. Men verkligheten är en annan, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Inte reglerat i dag

Lustgas kan köpas i vanliga butiker eller på nätet, eftersom det inte finns någon reglering för icke-medicinsk användning. Utredningen som överlämnas till regeringen föreslår ett totalförbud, med vissa undantag.

Åldersbegränsning anses inte vara ett alternativ till totalförbud.

– Det är lika farligt för en 20-åring som för en 18-åring, säger Askersjö.

ANNONS

Det ska dock vara tillåtet att köpa två små patroner, till exempel för att använda i matlagning. Då föreslås en åldersgräns på 18 år.

Ett annat förslag från utredaren är en nikotinfri skoltid. Det skulle gälla hela den tid som undervisning pågår i skolan, även på till exempel skolresor.

I dag finns rökförbud i skolor, men det gäller enbart på skolans område. Med det nya förslaget ska alla former av nikotin omfattas, även snus och att "vejpa". Förbudet gäller inte ett geografiskt område, utan hela skoldagen.

Kommer det gå att upprätthålla?

– Bland unga i skolåldern ökar det vita snuset katastrofalt. Det är ett nytt problem, och jag tror att skolorna kan hantera det här, säger Inga-Lill Askersjö.

Om en lärare snusar utgår hon från att det inte görs i närheten av eleverna.

Matig sallad

Utredaren föreslår också en begränsning av hur hög nikotinhalten får vara i snus till 12 milligram per gram. I dag finns ingen gräns. Förpackningar för vitt snus ska också behöva innehålla minst 20 portioner då mindre dosor lättare attraherar unga.

– Det har skett ganska allvarliga incidenter med väldigt starka produkter på marknaden. Det är svårt att veta var man ska lägga gränsen, kanske ska den vara lägre, säger Aksersjö.

ANNONS

Utredaren föreslår även lättnader i serveringstillståndet för alkohol. Kravet på att servera mat förändras, det ska räcka för uteställen att erbjuda till exempel en matig sallad.

Ministern vill inte svara på hur han ställer sig till förslagen, som föreslås införas 2026.

Fakta: Förslagen i korthet

Förbud mot att sälja lustgas i berusningssyfte.

Förbud mot att sälja lustgas till någon under 18 år. Tillåtet att sälja högst två patroner åt gången till privatpersoner. Att köpa blir inte olagligt. Den som säljer lustgas i strid mot reglerna ska kunna dömas till fängelse i högst sex månader.

Tobaks- och nikotinfri skoltid.

Högsta tillåten nikotinhalt i snus ska sättas till 12 milligram per gram. Begränsning av förpackningars storlek på "vitt snus" till minst 20 portioner.

Förbud mot langning av nikotin- och tobaksprodukter.

Matkravet för att servera alkohol förändras något. En fullgod måltid ska numera också kunna vara en matig sallad. I dag krävs att restauranger kan erbjuda flera förrätter, huvudrätter och efterrätter.

Även marknadsföring av alkohol som sker på nätet ska behöva ha information om alkoholens skadeverkningar.

Källa: SOU 2024:23 "En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas"

ANNONS