Anders Danielsson. Arkivbild.
Anders Danielsson. Arkivbild.

Förre Säpochefen utreder psykologiskt försvar

Förre Säpochefen Anders Danielsson ska utreda den nya myndigheten för psykologiskt försvar. Den är tänkt att bland annat stärka svenskars motståndskraft mot propaganda och påtryckningar.

ANNONS
|

Anders Danielsson har även varit generaldirektör för Migrationsverket och är i dag landshövding i Västra Götalands län.

- Han har gedigen kunskap både om underrättelsedelen av verksamheten och påverkan mot Sverige, men också om hur olika myndigheter i dag arbetar och måste arbeta för att motverka både desinformation och påverkanskampanjer. Det känns som ett klockrent val, säger inrikesminister Mikael Damberg till TT.

ANNONS

Behoven av ett psykologiskt försvar har funnits i flera år. Säkerhetsläget i Europa har försämrats samtidigt som it-relaterade angrepp och desinformation mot stater intensifierats.

Har dröjt

Inte minst har ryska försök att påverka andra länder, bland annat genom spridandet av falska nyheter, varit ett hett ämne. Trots detta – och trots att alla partier är överens om att det behövs – har Sverige saknat en myndighet för det psykologiska försvaret.

I januari i fjol klargjorde statsminister Stefan Löfven (S) att en sådan myndighet ska inrättas. I augusti kom beslutet att frågan ska utredas, men det har alltså dröjt drygt ytterligare nio månader innan en utredare faktiskt tillsätts. Enligt Mikael Damberg beror det både på höstens regeringskris, då arbetet på regeringskansliet i princip stod stilla, och på de formella krav som ställs på statliga utredningar.

- Det har tagit längre tid än jag hoppades på men nu är vi äntligen igång och det är jag glad över.

Den nya myndigheten ska framför allt ta sikte på frågor som rör it-hot, cyberattacker, desinformation och påtryckningar.

ANNONS

- Sverige bygger mycket av vårt välstånd på att vi är digitala, men i den nya världen kommer också nya risker och hot, där inte minst Försvarsberedningen har pekat på att vi behöver bygga nya förmågor för att försvara Sverige. Det här är en sådan förmåga vi måste stärka nu, säger Mikael Damberg.

Motståndskraft

Till stor del handlar det om att upptäcka, möta och förebygga påverkanskampanjer och propaganda och på så sätt säkerställa befolkningens motståndskraft.

I dag finns begreppet psykologiskt försvar inte i någon myndighets instruktion. Dock finns ett antal verksamheter inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som kan sägas bidra till Sveriges psykologiska försvar. En del av dessa kan behöva lämnas över till den nya myndigheten, men det blir utredarens uppgift att föreslå hur, enligt inrikesministern.

Utredningen ska presentera sina slutsatser i maj nästa år och den nya myndigheten är tänkt att vara på plats 2022.

TT

Fakta: Psykologiskt försvar

Det moderna psykologiska försvaret handlar om:

- samhällets förmåga att identifiera, analysera och möta informationspåverkan

- att öka befolkningens motståndsanda och försvarsvilja

- att säkerställa att information och kommunikation kan upprätthållas under störda förhållanden

Det psykologiska försvaret har hanterats som en civil myndighetsuppgift sedan 1950-talet.

Syftet har ytterst varit att säkerställa den svenska befolkningens försvarsvilja och motståndskraft mot påtryckningar och desinformation från motståndaren.

Källa: Regeringen, MSB

Fakta: Tidigare ansvarsmyndigheter

I Sverige inrättades Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar (BN) 1953 "för att stärka befolkningens försvarsvilja under krig och begränsa verkningarna av en angripares försök att försvaga den".

BN ersattes 1985 av Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). En av dess huvuduppgifter var att i krig möjliggöra regeringens och myndigheternas kontakter med medierna och motverka motståndarens psykologiska krigföring.

SPF skulle också forska kring olika aspekter på psykologisk krigföring och propaganda.

De stora nedskärningarna och reformerna i totalförsvaret under 2000-talet gjorde att SPF:s roll begränsades. Vissa uppgifter överfördes 2002 till den nya Krisberedskapsmyndigheten (KBM). SPF hade sedan övergripande ansvar för information om totalförsvaret, säkerhetspolitiken och massmediernas beredskap.

SPF lades ned 2008 och de kvarvarande uppgifterna övertogs 2009 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Källa: Nationalencyklopedin

ANNONS