Födslotalen kommer att minska globalt enligt en ny rapport från FN. Arkivbild.
Födslotalen kommer att minska globalt enligt en ny rapport från FN. Arkivbild.

FN: 9,7 miljarder i världen 2050

Världens befolkning kommer att öka från dagens 7,7 miljarder till 9,7 miljarder 2050, enligt en ny rapport. I Afrika söder om Sahara beräknas befolkningen fördubblas under den här perioden. Befolkningen kan efter det växa till 11 miljarder år 2100, enligt rapporten från FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor.

ANNONS
|

I studien målas en bild av en framtid där befolkningen ökar i en handfull länder på grund av en högre medellivslängd, samtidigt som födslotalen minskar globalt.

År 2050 kommer över hälften av världens befolkningstillväxt att koncentreras till bara nio länder: Indien, Nigeria, Pakistan, Kongo-Kinshasa, Etiopien, Tanzania, Indonesien, Egypten och USA. Samtidigt kommer världens folkrikaste land Kina se sin befolkning sjunka med 2,2 procent eller cirka 31,4 miljoner mellan 2019 och 2050.

Sedan 2010 har befolkningen minskat med minst en procent i 27 länder på grund av låga födslotal. De totala globala födslotalen, som sjönk från 3,2 barn per kvinna 1990 till 2,5 år 2019, förväntas falla ytterligare – till 2,2 år 2050.

ANNONS

För att säkerställa framtida generationer och förhindra befolkningsminskning krävs ett genomsnitt på 2,1 barn per kvinna.

Enligt rapporten väntas den globala genomsnittliga livslängden nå 77,1 år 2050 mot 72,6 år i dag. År 1990 var den genomsnittliga livslängden 64,2 år.

TT-AFP

ANNONS