Åtta av tio nyutbildade akademiker fick jobb så gott som genast efter examen, enligt ny rapport. Arkivbild.
Åtta av tio nyutbildade akademiker fick jobb så gott som genast efter examen, enligt ny rapport. Arkivbild. Bild: isabell Höjman/TT

Färska akademiker hittar jobb via nätet

En stor majoritet av nyutbildade jurister och ekonomer får jobb direkt efter examen, och läget ser ljusare än på många år.
Jobben hittar de främst genom digitala kanaler, inte personliga kontakter.

ANNONS
|

Detta visar fackförbundet Akavias kartläggning bland jurister, ekonomer, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

Av de 1 900 svarande uppger 78 procent att de fick arbete snabbt – före examen eller inom tre månader efter examen. Det är den högsta andelen på tio år, och Akavia pekar på att de begränsningar som pandemin medförde har släppt.

Pandemin har också bidragit till att vägen till jobb har förändrats. De senaste åren har det blivit betydligt vanligare att hitta sitt första jobb genom Linkedin och andra digitala och sociala medier, snarare än genom kontakter. Under pandemin var det av naturliga skäl svårare att knyta kontakter genom praktik, extrajobb och examensjobb ute på arbetsplatser. Den digitala vägen att hitta jobb gäller nu för 62 procent av de nyutexaminerade med anställning.

ANNONS

Det som vägde tyngst för de nyexaminerade när de sökte jobb var stimulerande arbetsuppgifter, därefter lön, balans mellan arbete och fritid och möjligheter till kompetensutveckling. Detta vägde betydligt tyngre än exempelvis att få samarbeta med andra och en motiverande chef.

Fakta: Så gjordes undersökningen

Akavias slutsatser baseras på en enkät i våras, riktad till yngre akademiker inom juridik, ekonomi och samhällsvetenskap. De tillfrågade hade tagit sin examen under perioden september 2021– augusti 2022.

Gruppen omfattade drygt 7 600 personer varav närmare 1 900 svarade på enkäten (svarsfrekvens 25 procent). De presenterade uppgifterna är sammanvägda och viktade resultat, representativa för hela gruppen nyexaminerade.

Källa: Akavia

ANNONS