Sjöräddningen rykte ut under söndagen till den båt som hittats med två döda personer ombord. Polisen misstänker att det rör sig om en olycka med gasol. Men utredningen pågår fortfarande. Arkivbild.
Sjöräddningen rykte ut under söndagen till den båt som hittats med två döda personer ombord. Polisen misstänker att det rör sig om en olycka med gasol. Men utredningen pågår fortfarande. Arkivbild.

Expert: Kan bli flera dödsfall i gasololyckor

Det är fortfarande oklart vad som hände med paret som avled på en båt i Vättern i helgen. Men misstankarna om en gasololycka kvarstår.

ANNONS
|

Dagen efter den tragiska händelsen på Vättern där två människor omkom söker nu polisen svar på frågan om vad som hänt. Båten har fraktats bort för teknisk undersökning och de två avlidnas kroppar har tagits om hand.

- Teknikerna är inte färdiga och det har ännu inte gjorts någon rättsmedicinsk undersökning på de båda personerna. Innan dessa kan vi inte bekräfta vad som hänt, säger Christina Hallin, presstalesperson hos polisen i Bergslagen.

ANNONS

Men mycket talar för att olyckan berodde på gasol ombord på båten. En förundersökning om vållande till annans död har inletts för att ge resurser till utredningen, men polisen förklarade redan under söndagen att de misstänkte att det handlar om en gasolycka.

Få dödsfall

Sverige har under de senaste åren drabbats av få dödsfall i gasololyckor. Under perioden 2013 till 2018 har bara en person avlidit i en gasolrelaterad olycka.

- Vi har varit hyfsat förskonade från dödsfall de senaste åren. Men det kan bli dramatiskt annorlunda i år, säger Ben Bock.

Om gas är orsaken till dödsfallen på båten kan 2019 bli ett mörkt år. Tidigare i sommar har redan två personer avlidit då en husvagn brann på en camping i Askersund, en brand som misstänks ha samband med gasol. Det är fler än något annat år som omfattas av statistiken som sträcker sig tillbaka till 2008.

Om dödsfall är ovanliga är det vanligare med olyckor. Omkring ett 50-tal olyckor förknippade med flaskgasol rapporteras varje år, flera med personskador.

ANNONS

- Tittar man på statistik med olyckor med personskador rör det sig om drygt tio fall om året. Och ofta handlar det om att personer har bränt sig på gasolgrillen, säger Ben Bock.

Gasol inte giftigt

Gasol är inte en giftig gas. Men den kan bli farlig om den inte används rätt. I sitt normaltillstånd är gasolen luktfri. För att man ska upptäcka om den läcker ut har ett luktämne som ger den karaktäristiska gasollukten tillsatts. Gasol är tyngre än lyft vilket innebär att den sjunker mot golvet vid ett läckage. I dåligt ventilerade utrymmen kan gasen efter ett tag tränga bort luften och orsaka risk för kvävning.

En annan fara är om gasolbrännaren inte är helt ren. Då finns det risk att förbränningen inte blir korrekt vilket kan leda till kolmonoxidförgiftning. Kolmonoxid kan också bildas vid förbränning av gasol om ventilationen inte är tillräckligt god.

TT

Fakta: Olyckor med flaskgasol

Inrapporterade olyckor och incidenter med flaskgasol

2018 – 42

2017 – 45

2016 – 62

2015 – 50

2014 – 58

Notera: Några typer av incidenter som räknades in tidigare har under senare år tagits bort. Antalet fall ligger därför relativt konstant mellan 40 och 50.

Källa: Energigas.se

Fakta: Råd kring gasol i husvagnar och båtar

- Behållare ska förvaras stående i ett avskiljt utrymme som är ventilerat till det fria.

- Kontrollera tätheten av din gasolanläggning varje gång du byter behållare, eller minst en gång om året. Det kan göras hos en husvagnsklubb, husvagnsförsäljare, på en marina eller vid besiktningen.

- Färgen på gasollågans inre del ska vara blågrön. Om lågan har gula inslag ska gasolbrännaren lämnas till service för justering eller rengöring.

- Ha alltid en pulversläckare till hands i husvagnen eller båten.

- Glöm inte att släcka gasen, även till kylskåpet, när du ska tanka eller kör ombord på en färja.

- Tänk på regler för förvaring av gasol. Till exempel är förvaring av behållare på vind, i källarförråd och garage i flerbostadshus eller hus för flera hushåll är förbjudet.

Källa: MSB

ANNONS