Enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) råder enighet i regeringen gällande en utbyggnad av Arlanda flygplats. Arkivbild.
Enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) råder enighet i regeringen gällande en utbyggnad av Arlanda flygplats. Arkivbild.

Eneroth: Regeringen enig om Arlanda

S och MP är överens om att Arlanda kan behöva byggas ut för att klara ökad trafik, enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Omställningen till biobränsle blir effektivare med utbyggnaden och Arlanda måste klara att ta över flyg från Bromma, menar ministern.

ANNONS
|

- Det här är en process där tre statsråd har varit med och arbetat tillsammans enligt flygstrategin, säger Tomas Eneroth i en kommentar till uppgifter i Dagens Etc om att frågan orsakar konflikt i regeringen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

- Regeringen har en gemensam uppfattning, säger han.

ANNONS

Miljöminister Isabella Lövin säger i en skriftlig kommentar enbart att hon inte kommenterar "pågående arbete i regeringskansliet".

Flygstrategin är det dokument som den förra S–MP-regeringen antog 2017 och som sedan ledde till att Arlandarådet bildades samma år. Det ska ge råd till regeringen i arbetet med att utveckla Arlanda till målet att vara Nordens ledande flygplats, bland annat.

I slutskedet

I rådet sitter näringsministern, infrastrukturministern och miljöministern jämte företrädare för Trafikverket, Luftfartsverket, statliga Swedavia, näringslivet samt kommuner och regioner.

Det var meningen att Arlandarådet i december förra året skulle ha levererat en färdplan för utvecklingen, men planen har försenats.

- Vi är i slutskedet av det arbetet, säger Tomas Eneroth.

TT: Är det svårt att förklara en utbyggnad med tanke på klimatdebatten?

- Inte om man ser att utgångspunkten är att flyget ska ställa om och att utbyggnaden i så fall planeras för att möta en eventuell nedläggning av Bromma. Det är hela utgångspunkten, att samla flyget på Arlanda för att klara flygets omställning.

ANNONS

"Tuff utmaning"

Tillståndet för Bromma flygplats går ut år 2038.

Eneroth framhåller att prognoserna över flygets utveckling, som visar på en kraftig ökning av trafiken, inte är helt tillförlitiga att planera utifrån.

- Det är svårt att förutse, jag vill ju se en utveckling där fler kan ta tåget till kontinenten och att vi kan hitta fler klimatsmarta sätt att transportera oss på, säger han.

TT: Ser du någon risk för att en utbyggnad av Arlanda kan bidra till att öka flygtrafiken?

- Det viktiga är att skapa utrymme om Bromma läggs ned, avtalet går ju ut 2038. Det viktiga är att flyget klarar omställningen och att vi förbereder det nu. Flyget har en tuff utmaning att ställa om, säger ministern.

Rättad: Texten innehöll tidigare en felaktig uppgift om vilka som ingår i Arlandarådet.

TT

ANNONS