Ultraljudsundersökning på en bröstmottagning. Arkivbild.
Ultraljudsundersökning på en bröstmottagning. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Dödlighet hos funktionsnedsatta – "en skamfläck"

Kvinnor med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning och autism löper sex gånger högre risk att dö i bröstcancer, enligt Socialstyrelsen.
– Det här är en skamfläck för Sverige, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

ANNONS

Siffrorna kommer från Socialstyrelsens rapport "Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning".

Rapporten konstaterar att en anledning till den högre dödligheten är att personer med funktionsnedsättning ofta får sin cancerdiagnos betydligt senare än andra, och att cancern då har hunnit sprida sig mer.

"Det här handlar om personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning och autism som kan ha mycket svårare än andra att kommunicera och uttrycka sin vilja eller oro", säger Karin Flyckt vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Cancerfondens Ulrika Årehed Kågström blir upprörd .

– Det här är både alarmerande och fasansfullt. Vi har ju från Cancerfondens sida uppmärksammat det här tidigare i våra rapporter – att kvinnor med funktionsnedsättning deltar i screeningprogram, som mammografi eller cellprovtagning, i lägre utsträckning än andra kvinnor, säger hon till TT.

ANNONS

– Det här är ju en brist i vårdsystemet och här förväntar vi oss att våra politiker ska agera mera kraftfullt, fortsätter hon.

Konkreta åtgärder

Cancerfonden ger förslag på flera åtgärder.

– Det vi vet fungerar är att erbjuda längre provtagningstider. Man kan påminna om besöket på flera olika sätt så att de här kvinnorna kommer till sin undersökning eller till sitt vårdbesök. Man kan också säkerställa att lokalerna är anpassade på ett bra sätt och man kan erbjuda olika typer av hjälpmedel, säger Ulrika Årehed Kågström.

Hon föreslår också att vårdpersonal inom psykiatrin borde informera sina patienter om vikten av att delta i screening.

– Det bör också finnas personal både inom cancervården och inom screeningverksamheten som har utbildning och erfarenhet av att möta den här patientgruppen och ta emot dem på rätt sätt.

"Lagen är tydlig"

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) meddelar att hon ser allvarligt på situationen.

"Lagen är tydlig med att det är vård efter behov som är det som ska styra, inte vem jag är eller var jag bor. Har man funktionsnedsättningar behöver vården vara extra noggrann", säger hon i en skriftlig kommentar till TT.

Ministern hänvisar till en nyligen sjösatt utredning som ska vara klar i höst.

"Ojämlikheter i cancervården är ett av skälen till att vi uppdaterar den nationella cancerstrategin under Mef Nilberts ledning på regeringens uppdrag".

ANNONS
ANNONS