Polisens yttre befäl Jakob Bergstrand på plats vid länsstyrelsen i centrala Malmö. Ett brev med vitt pulver har mottagits, men efter analys visade sig pulvret vara ofarligt.
Polisens yttre befäl Jakob Bergstrand på plats vid länsstyrelsen i centrala Malmö. Ett brev med vitt pulver har mottagits, men efter analys visade sig pulvret vara ofarligt. Bild: Johan Nilsson/TT

Djurskydd måltavla för pulverhot: "Beklagligt"

Texten i pulverbreven som skickats till länsstyrelser runtom i landet kan upplevas som hotfull mot länsstyrelsernas arbete med djurskyddshantering, anser länsrådet Jörgen Peters i Halland som tagit del av innehållet.
– Det är beklagligt, säger han.

ANNONS
|

Personalen i just denna del av länsstyrelsens verksamhet har flera gånger tidigare utsatts för hot, uppger han.

– Vi följer lagstiftningen, det är det som våra medarbetare gör. Det är beklagligt att de också utsätts för sådana här tilltag.

Han vill inte återge ordalydelsen i brevet i detalj. Enligt uppgift till Aftonbladet har åtminstone ett av breven undertecknats av "Sveriges djurägare" och innehållit formuleringar om att länsstyrelsen missbrukar sin makt och begår övergrepp mot djurägare.

"Mängd olika åtgärder"

Polisen har hittills inte velat kommentera innehållet utan hänvisat till förundersökningssekretess.

Jörgen Peters framhåller att det finns utarbetade rutiner på länsstyrelsen för hantering av hot.

ANNONS

– Vi har rutiner kring detta och de åtgärderna följer vi. Det vill jag inte gå in på i detalj, men det är en mängd olika åtgärder.

Under onsdagen kom larmen efterhand som posten öppnades på totalt 18 av landets 21 länsstyrelser. Polis och räddningstjänst ryckte ut och länsstyrelserna spärrades av tills snabbanalyser visade att pulvret i breven var ofarligt.

Ytterligare två länsstyrelser

Under torsdagen har även länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland tagit emot liknande pulverbrev.

Polisen utreder hittills inte pulverbreven nationellt, utan ute i de olika regionerna. I Malmö uppger polisinformatör Nils Norling att pulvret nu ska skickas till Nationellt forensiskt center för en analys.

Fakta: Länsstyrelsernas djurskyddsuppdrag

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller, foder- och livsmedelskontroller och kontroll av djurhälsopersonal för att se till att djurskyddslagen följs så att djuren har det bra.

Länsstyrelsen gör både regelbundna rutinkontroller och kontroller när man får in en anmälan om att ett djur sköts felaktigt eller far illa.

Rutinkontrollerna görs framförallt inom lantbruk.

Vid allvarligare eller återkommande brister kan länsstyrelsen besluta att bristerna ska rättas till, eventuellt med utfärdande av ett vite.

Länsstyrelsen kan även ta beslut om att djur ska omhändertas.

Länsstyrelsen fattar även beslut om djurförbud.

Källa. Länsstyrelsen Västernorrland

ANNONS