Därför har Sverige 100 gånger fler vildsvin – än Norge, Finland och Danmark ihop

Den svenska vildsvinsstammen är 300 gånger större än den norska – där arten klassas som invasiv. I Danmark är den utrotad och i Finland ska den skjutas ned till några hundra individer.
Sprids pesten utanför smittozonen får Sverige därför stora problem.
– Då blir den svårstoppad, säger viltprofessorn Petter Kjellander.