Centerns partiledare Annie Lööf och den vårdpolitiske talespersonen Anders W Jonsson vill bygga ut en sorts första hjälpen-psykiatri för att möta växande psykisk ohälsa.
Centerns partiledare Annie Lööf och den vårdpolitiske talespersonen Anders W Jonsson vill bygga ut en sorts första hjälpen-psykiatri för att möta växande psykisk ohälsa.

C vill bygga en första linjens psykiatri

En ny vårdform utan remisskrav, ett slags snabb första hjälpen-psykiatri, ska hjälpa den som drabbas av lättare psykisk ohälsa. Förslaget läggs fram av Centerpartiet som vill avdela 1,2 miljarder för det på tre år. Socialministern välkomnar förslaget – om än inte fullt ut.

ANNONS
|

Ministern, Annika Strandhäll (S), framhåller att man inte heller i dag behöver remiss till vårdcentralen, men att man måste bli bättre på att möta dem som söker hjälp.

Centerledaren Annie Lööf anser att ökningen av den psykiska ohälsan är dramatisk och oroande, mer måste göras för att hejda den.

- Vi vill sätta in snabbare insatser så att man får ett snabbt samtalsstöd, sade Lööf på en pressträff med vice partiledaren och vårdpolitiske talespersonen Anders W Jonsson.

ANNONS

Norsk inspiration

Hjälpen ska kunna fås utan remiss och vara en slags sortering eller första hjälpen, efter modell från verksamhet i Norge och England.

- Då kan man kanske komma på rätt väg innan det leder till sjukskrivning, sade Lööf.

Anders W Jonsson, som också är barnläkare, och Lööf beskrev en dyster utveckling vad gäller framför allt unga flickor och kvinnor, när det gäller andelen som söker hjälp för psykiska besvär. Samtidigt, eller delvis på grund av det, har väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin ökat.

Centern tror att en del av lösningen ligger i att utbilda många fler undersköterskor, sjuksköterskor och annan vårdpersonal i grunderna för KBT, det vill säga kognitiv beteendeterapi. Med grunder menas en 250-timmars kurs, enligt Jonsson.

Inte helt bra

Socialministern välkomnar förslaget, men inte helt och fullt.

"Centerpartiet har rätt i att fler inom vården måste utbildas för att bättre möta psykisk ohälsa, det är också en stor del av regeringens historiskt stora satsningar på hälso- och sjukvården. Jag anser däremot inte att politiken ska avgöra exakt vilken kompetens och modell det ska utbildas i, " skriver Strandhäll i en kommentar.

ANNONS

Sedan tidigare har C föreslagit att köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin ska bli tydliggjorda via en portal, en webbplats. Där ska barn och föräldrar kunna se hur långa väntetiderna är i olika landsting och inom landsting och söka där väntan är kort. Socialministern hävdar att den redan finns, på sätt och vis, i form av www.vantetider.se, en webplats som drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

"Den kan säkert utvecklas", kommenterar Strandhäll.

TT

ANNONS