Äldre tycker att det är viktigt att känna sig representerade i nyheterna, enligt en ny rapport. Arkivbild.
Äldre tycker att det är viktigt att känna sig representerade i nyheterna, enligt en ny rapport. Arkivbild. Bild: Martina Holmberg/TT

Äldre känner sig osynliggjorda i medier

Äldre upplever att de sällan får synas i nyheter och reklam – men anser oftare att de porträtteras negativt jämfört med yngre, visar en ny undersökning.

ANNONS

Tre av fyra personer tycker att det är viktigt att kunna spegla sig i nyheter och reklam, men alla känner sig inte lika representerade. Det visar årets undersökning från Rättvisaren som 2 000 svenskar besvarat.

I de äldre åldersgrupperna mellan 57 och 80 år svarar majoriteten att de bara ibland, eller aldrig, kan spegla sig i mediebilden. I de yngre åldersgrupperna anser minst en fjärdedel, att de ofta eller alltid känner sig representerade.

– Dels är osynlighet i nyhetsbilden en åldersfråga, dels finns det en jämställdhetsproblematik. Är man både äldre och kvinna, så är man än mer osynlig och lever i en slags medieskugga redan från 60 års ålder, säger Ricki Rebecka Petrini, kommunikationschef på Mediekompaniet.

ANNONS

"Kan spä på utanförskap"

Rapporten visar samtidigt att de grupper som syns minst, däribland äldre, tycker att det är viktigare att känna igen sig i nyheterna.

– Den här skevheten kommer påverka människor i samhället. Att man inte syns i mediebilden kan spä på utanförskap, då talar vi ofta om utanförskap i socioekonomiska termer. En annan del av utanförskapet är synlighet och inkludering.

Porträtteras mer negativt

Äldre upplever också i högre utsträckning att de ofta eller alltid porträtteras på ett negativt sätt, till exempel när rapporteringen handlar om olyckor eller felaktig vård.

Den negativa porträtteringen upplevs även av bland annat personer med svagare ekonomi eller med funktionsvariationer.

– Att man i flera grupper svarar att det oftast är negativt tycker vi är anmärkningsvärt. Det är något som alla typer av medieaktörer, måste fundera på, när man omtalar en person eller grupp i samhället, är det alltid ur samma perspektiv?

Väljer bort varumärken

Enligt Ricki Rebecka Petrini har flera medier kommit en bit på väg, men det krävs ett mer aktivt arbete med att få in fler perspektiv, exempelvis när det gäller kön, ålder och ursprung.

– Det är avgörande för medier som har en läsaraffär. Ska man få en ung tjej eller en äldre kvinna i dag att betala för nyheter, och man alltid bara hör yngre killar eller äldre män, då kommer man som mediekonsument välja andra kanaler.

ANNONS
Ricki Rebecka Petrini, kommunikationschef på Mediekompaniet.
Ricki Rebecka Petrini, kommunikationschef på Mediekompaniet. Bild: Pressbild/Mediekompaniet

Fakta: Så gjordes undersökningen

Rättvisaren 2021 är gjord av Mediekompaniet i samarbete med Kantar Sifo och undersöker för tredje året i rad hur representativ och inkluderande den svenska mediebilden är.

Rapporten bygger på en kvantitativ studie med totalt 2005 personer mellan 16 och 80 år, som intervjuades inom ramen för Kantar Sifos webbpanel.

Studien innehåller också en kvalitativ analys där 32 personer intervjuades.

Källa: Rättvisaren 2021

ANNONS