Skarvar är flyttfåglar som häckar i kolonier, i träd eller på marken. Arkivbild.
Skarvar är flyttfåglar som häckar i kolonier, i träd eller på marken. Arkivbild. Bild: Hasse Holmberg / TT

Abborrfisket räddas – 20 000 skarvar ska bort

Fisket av abborre har tagit allvarlig skada av skarven i Stockholms skärgård, enligt länsstyrelsen. Nu ska över hälften av fåglarna bort.

ANNONS

Antalet skarvar i Stockholms skärgård ska bli färre, från närmare 7 000 till 3 000 bon, de kommande tio åren. Det motsvarar en minskning med nära 20 000 fåglar, enligt länsstyrelsens nya förvaltningsplan.

Förhoppningen är att rädda fisket av abborre, som skarven äter.

– Vi bedömer att dagens skarvpopulation i Stockholms skärgård utgör en allvarlig skada för fisket av abborre, säger Malin Langenfors, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Antalet abborrar har minskat drastiskt, samtidigt som skarven ökat markant i antal sedan 2000-talet, enligt länsstyrelsen.

– 3 000 skarvbon motsvarar ungefär 2002 års siffror. Sedan dess har populationen ökat markant, med en ovanligt stor ökning förra året.

ANNONS

Hittills i år har länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på knappt 2 500 skarvar. De kommande åren ska jakten utökas.

– I år är första gången på länge som vi beviljat äggbehandling. Annars är jakt med vapen vanligast. Det går också att bedriva störningsåtgärder som att plocka bort bon när det inte är häckningstid.

Skarv i skärgården har länge varit en kontroversiell fråga, och därför bjöds flera parter in till samråd under arbetet med den nya förvaltningsplanen. Det syns också i remissvaren, enligt Langenfors.

– Vissa tycker att vi kan reducera till 300 bon, andra anser att vi tar i för mycket. Därför har vi utgått från forskning och den juridik vi ska jobba utifrån. Vi tycker att vi har landat rätt.

Jonas Grönvik/TT

ANNONS