Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Nytt team för barn och ungas psykiska hälsa

Region Hallands Närsjukvård förstärks med ett team med uppdrag barn och ungas psykiska hälsa. – Vi har sett ett hål i vårdsystemet som vi vill fylla, säger Tommy Rydfeldt, (L) ordförande för närsjukvårdens driftnämnd.

I sitt kvalitetssäkrande arbete har Region Halland sett att det finns ett stort glapp inom arbetet mot barn och ungas psykiska hälsa. Ett glapp som gjort att många slussats fram och tillbaka i systemet. 
– Hoppet mellan den hjälp med psykisk ohälsa som erbjuds på vårdcentralen och BUP blev för stort. Patienter som vårdcentralen tyckte hade för allvarliga problem för att stanna där, ansåg BUP inte hade tillräckliga besvär för att få hjälp där. Vi såg ett tydligt behov av en instans däremellan och därför tog vi fram det här teamet, säger Tommy Rydfeldt. 
 

Teamet som består av fem personer har varit igång sedan november och flyttade under fredagen in i sina nya lokaler i Falkenberg. De kommer att arbeta över hela Halland men har Falkenberg, mitt i Halland, som utgångspunkt. Tanken är att teamet ska jobba med stor rörlighet men upptill de fasta lokalerna i Falkenberg kommer man finnas några timmar per vecka på en vårdcentral på varje ort. Sedan starten i november har kring 90 remisser kommit till teamet Barn och ungas hälsa, vilket är en indikator på behovet. 
- Hur många barn och unga som mår dåligt vet vi inte men BUP har sex-åtta procent  av åldersgruppen hos sig och deras målgrupp är svår psykisk ohälsa. Vi ska jobba mot gruppen "måttlig ohälsa" och den är större än så, säger Luiz Gonzales, kurator. 

Med Region Skåne som förebild, där liknande instans finns, har man byggt upp verksamheten. Tanken är att arbetet ska utvärderas kontinuerligt och att enhetens storlek ska anpassas efter behovet. Förhoppningen är att det dels ska leda till vård i ett tidigare stadium dels ge fler en chans till samtal vilket förhoppningsvis ska vara en väg bort från att fler ordineras medicinering mot psykisk ohälsa.

 

Såväl politiker som tjänstemän tror att satsningen kommer ha flera positiva effekter och det är stor stolthet över den nya enheten Barn och ungas psykiska hälsa. 
– Det känns jättebra att vi har kommit igång och vi kommer att titta noga på det här och följa upp hur arbetet går samt analysera behovsutvecklingen. Det här kommer att vara en stor resurs åt båda hållen, såväl vårdcentraler som BUP kommer att avlastas, säger Tommy Rydfeldt.