Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Arkivbild. Bild: isabell Höjman/TT

Många halländska patienter är nöjda med vården

Halländska patienter har något mer positiva upplevelser av sjukvården än människor i riket i stort. Det visar den nya Nationella Patientenkäten som presenterades under tisdagen.

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Den samordnas av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och omfattar alla landsting och regioner i landet. Även privata vårdgivare finns med.

Den enkät som nu presenteras genomfördes under våren 2018. Totalt deltog cirka 144 000 personer som fått vård på sjukhus och specialistmottagningar. Av de svarande var 6 526 hallänningar vilket gav en svarsfrekvens på 46 procent i länet, en siffra som ligger i nivå med övriga regioner.

I enkäten ställdes frågor om bland annat tillgänglighet, information och bemötande. De insamlade svaren visar att hallänningar inom alla områden har något mer positiva erfarenheter än patienter i riket i stort.

– Vi börjar bli vana vid goda resultat i Region Halland men det är alltid extra glädjande med mätningar som just vittnar om positiva patientupplevelser, säger Jörgen Preuss, tillförordnad regiondirektör i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Utöver det fina arbete medarbetarna som möter patienterna gör, så sker just nu också många spännande utvecklingsarbeten för att ytterligare öka vårdkvaliteten i olika perspektiv.

Av de hallänningar som varit i kontakt med specialiserad slutenvård ger 89,8 procent positiva svar vad gäller helhetsintrycket. Vilket kan jämföras med riket där andelen är 88,1 procent.

På frågor som rörde information och kunskap gav 79,5 procent av hallänningarna positiva svar, medan andelen för övriga landet är 77,5 procent.

Bland de patienter i enkäten som varit i kontakt med specialiserad öppenvård svarade 92,1 procent av hallänningarna positivt om helhetsintrycket, vilket är något mer än rikssiffran på 89,7 procent.

FAKTA: Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Enkäten skickades ut till patienter som haft ett besök/vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden april-maj 2018. Drygt 144 000 personer, 15 år eller äldre, valde att besvara enkäten.

Källa: Sveriges kommuner och landsting